FlashForge Photo 8.9 3D štampač na smolu dizajniran je za 3D štampanje srednjeg obima sa velikom brzinom i tačnošću.