TL Elektrode

Vodilni modelirnik elektrod

THINKLINE ELEKTRODE

Podjetje ThinkLine ima že več kot 10 letne izkušnje pri razvoju CAD/CAM/PDM rešitev, osnovanih na zelo močnem jedru tehnologije think3.

Ta unikatna tehnologija omogoča razvoj integriranih orodij in programskih rešitev za pospešitev, racionalizacijo ter povečanje zmogljivosti dizajna in procesa izdelave.

SAMODEJNO RAČUNANJE VELIKOSTI

Program ima avtomatiziran sistem računanja velikosti elektrod. Surovec elektrode lahko izbere iz knjižnice standardnih mer ali pa določimo samodejno prilagajanje velikosti glede na površine erodiranja.

Program že vsebuje standardna držala različnih proizvajalcev Erowa, Hirschmann, System 3R, lahko pa dodamo tudi svoja držala.

[btnsx id=”17266″]

RAZLIČNI NAČINI MODELIRANJA

Površine erodiranja lahko izbiramo na podlagi prepoznavanja površin, samodejnega določanja površin ali pa preko kontur, ki jih narišemo. Prav tako lahko sami izdelamo surovec elektrode in ga odrežemo od modela.

[btnsx id=”17266″]

IZDELAVA ELEKTROD Z REBRI

Ukaz za izdelavo reber pride še posebej prav takrat, ko imamo veliko reber. Program na podlagi ravnih površin samodejno podaljša površine čez model in izračuna optimalno velikost surovca elektrode.

[btnsx id=”17266″]

IZDELAVA NC KODE ZA EROZIJO

Program lahko generira tudi NC kodo za OPS-Ingersoll Multiprog, AGIE, Charmilles, SODICK, kar pomeni, da ne potrebujemo več ročnega prepisovanja pozicij, ampak samo pošljemo narejen program na stroj, kamor se prenesejo tudi vsi potrebni parametri za erozijo.

To so osnovni podatki elektrod, začetna pozicija, material tehnologije in ostale informacije, ki jih določimo med modliranjem elektrode.

[btnsx id=”17266″]

DIGITALNE BROŠURE

[btnsx id=”18179″]