FlashForge Foto 9.25 6K je pristupačan resin 3D štampač. Foto 9.25 6K koristi LCD tehnologiju 3D štampanja i nudi zapreminu 3D štampanja do 197 x 122 x 200 mm.