TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPE – ŠIROKI IZBOR ZA BROJNA REŠENJA

Izrada kućnih dodataka, složenih inženjerskih delova, prototipova ili komada u malim serijama – mogućnosti 3D štampe zahvaljujući brojnim tehnologijama su gotovo beskrajne. Zbog taloženja slojeva materijala možemo napraviti praktično bilo koji oblik predmeta.

Prednost 3D štampe je direktna proizvodnja proizvoda iz CAD modela bez upotrebe kalupa ili alata. To je aditivni proces u kome se talože uzastopni slojevi materijala. Ovo je najbrži i najisplativiji način za dobijanje fizičkih modela. U 3D štampanju je znatno manje otpadnog materijala zbog utovara, a ne uklanjanja.

KOJE SU NAJČEŠĆE TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPE?

  • FFF (Fused Filament Fabrication)

  • Fotopolimerizacija (SLA, DLP)

  • Laserska tehnologija (SLS, SLM)

  • MJ (Material Jetting)

  • DED (Direct Energy Deposition)

  • LOM (Laminated Object Manufacturing)

FUSED FILAMENT FABRICATION

Najčešći metod za širok spektar korisnika. 3D štampač uvlači filament u ekstruder, gde ga topi i nanosi na radnu površinu preko mlaznice. Tu se hladi i stvrdne. Konačni proizvod nastaje programiranim i preciznim pokretima glave.

FOTOPOLIMERIZACIJA

Najčešći su SLA (Stereolithography), prva u istoriji, i DLP (Digital Light Processing). SLA je nešto preciznija metoda, jer koristi laser da radi više tačkasto, što ga čini pogodnim za izradu manjih komada. Uz pomoć ogledala na X i Y osi, izvor svetlosti prodire kroz posudu sa smolom, koju selektivno stvrdnjava u slojevima. DLP tehnologija 3D štampanja koristi projektor koji ima širi snop svetlosti. Komad se pravi brže, ali ne sa takvom preciznošću, pa se ovim metodom prave veći komadi. Obe tehnologije imaju široku primenu u dental industriji i zlatarstvu.

LASERSKA TEHNOLOGIJA

Za materijal koristi se prah koji se nanosi laserom u pojedinačnim slojevima. Nakon izlaganja snopu, temperatura praha raste iznad temperature kristalizacije, koja spaja slojeve. Postoje dve laserske tehnologije – SLS (Selective Laser Sintering), koja je namenjena za štampanje plastičnih komada, i SLM (Selective Laser Melting), koja omogućava 3D štampanje metalnih komada.

MATERIAL JETTING

Radi na sličan način kao i standardni 3D štampač, samo što se umesto jednog sloja odjednom nanosi nekoliko slojeva koji se kontinuirano stvrdnjavaju UV svetlom. Proces je stoga brži sa istim kvalitetom proizvoda.

DIRECT ENERGY DEPOSITION

Namenjen za proizvodnju metalnih proizvoda, što uključuje navarivanje materijala. Metoda je posebno pogodna za popravku postojećih delova i poboljšanje mehaničkih i funkcionalnih svojstava. Da bi se postigla još preciznija površina, štampani delovi se mogu naknadno obraditi klasičnim metodama. Kombinacija značajno smanjuje troškove i proizvodi mnogo manje otpadnog materijala.

DED tehnologija 3D tiskanja
DED tehnologija 3D tiskanja

LAMINATED OBJECT MANUFACTURING

“LOM” označava utovar materijala u laminirane slojeve. Potonji se razvlače preko prethodnog sloja, gde su zalepljeni folijom i grejnim valjkom koji ih pritiska. Konačna i glatkija površina postiže se laserskim tretmanom. Prednost ove tehnologije je brzina izrade, ali je teže napraviti veoma tanke zidove modela.

LOM tehnologija 3D tiskanja

RAZLIČITE TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPE ZA RAZLIČITE POTREBE

Sve gore navedene tehnologije 3D štampanja nude širok spektar naprednih rešenja u okviru svojih ograničenja. Tehnologija 3D štampanja se veoma brzo razvija i korisnicima pruža efikasna rešenja.

Najkorisnije karakteristike 3D štampanja:

  • Brzo vreme izrade i niski troškovi u razvoju određene ideje,

  • Otklanjanje grešaka u ranim fazama razvoja proizvoda,

  • Provera podobnosti dimenzija, oblika, funkcionalnosti i ergonomije,

  • Optimizacija proizvoda pre izrade alata.