POKLOPAC KUKE ZA VUČU ZA AUTOMOBIL

U 3WAY, pored prodaje proizvoda iz oblasti 3D tehnologije, naravno nudimo i integrisane usluge. Težimo najoptimalnijem rešenju problema. Ovoga puta stranka je imala problem koji nas je posebno privukao. Uz pomoć 3D skeniranja sa Shining3D EinScan HX, CAD modeliranja u ThinkDesign i 3D štampanja na Intamsys Funmat HT, napravili smo jedinstveni poklopac kuke za vuču za automobil.

Poklopac kuke za vuču

SVE POČNIJE SA PROBLEMOM I IDEJOM

Danas problem više nije tako teško rešiti, samo treba pronaći servis ili izvođača koji to dozvoljava. U 3WAY nudimo rešenja koja koriste najnoviju i najnapredniju 3D tehnologiju. Stranka nam je došla sa problemom koji je i nama bio veoma interesantan. Poklopac kuke za vuču na automobilu je otpao tokom vožnje ili je bio ukraden, pa je stranki potreban novi.

Tesla

Zajedno smo dobili ideju kako da popunimo rupu u šasiji, koristeći čitav spektar 3D tehnologije. Naravno, za ovako nešto potrebno je dovoljno znanja i iskustva. U početku je deo šasije morao da se skenira 3D skenerom i dobijeni podaci obrađeni. Usledilo je 3D modeliranje i na kraju 3D štampanje poklopca. Zanimaju vas detalji celog procesa?

EINSCAN HX

3D SKENIRANJE SA SHINING3D EINSCAN HX

Rupu za kuku za vuču koju je trebalo zatvoriti nalazila se na dnu automobila. Pristup je bio malo teži jer je deo šasije automobila da se skenira. Odlučili smo da koristimo EinScan HX 3D skener, koji je veoma precizan za snimanje površina. Nije bilo potrebno nanositi sprej ili markere na površinu i uprkos teškoj dostupnosti, dobili smo veoma dobar sken.

Skeniranje automobila Tesla sa EinScan HX

Skeniranje poslednjeg dela šasije pomoću EinScan HX.

Skeniranje automobila Tesla sa EinScan HX

Pristup je bio malo teži, ali skeniranje je uspelo odlično.

Zatim je usledila obrada skeniranog dela u softveru EinScan HX skenera. Uz nekoliko ispravki, dobili smo dovoljno dobar model koji je poslužio kao osnova za dalji rad.

Obrada podataka

Obrada podataka.

Obrada podataka

Sken je korišćen kao osnova za daljni rad.

THINKDESIGN

MODELIRANJE POKLOPCA U PROGRAMU THINKDESIGN

Za modeliranje poklopca koristili smo program ThinkDesign, koji je sa svojim brojnim korisnim funkcijama odlična platforma za crtanje modela bilo kog oblika. Moralo se uzeti u obzir nekoliko faktora, poput otpornosti na vibracije tokom vožnje i temperature. Električni automobili se ne pregrevaju u istoj mjeri kao drugi, ali u letnjim mesecima refleksija sunčevih zraka može brzo dovesti do previsokih vrednosti.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

CAD model poklopca, izrađen u programu ThinkDesign.

Modeliranje u programu ThinkDesign

Pogled poklopca sa strane.

Kao što vidite na slikama, poklopac nije od jednog komada, već se sastoji od nekoliko manjih. Centralni deo se sastoji od dvije veće površine koje zatvaraju otvor i povezane su preklopnim elementom radi lakše montaže. Ploče imaju dodatni element rebara, koji omogućava dovoljnu krutost i sprečava savijanje. Izrađene su od ABS plastike.

Bočni pini su posebno izrađeni, jer u slučaju kvara nije potrebno zameniti cele ploče, već ih jednostavno zameniti. Izrađeni su od ASA plastike.

Za pričvršćivanje su morala biti napravljena još dva zavrtnja, koja se zatim zavrtaju u šasiju i u velikoj mjeri stabilizuju poklopac na mestu.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

Unutrašnji deo poklopca, gde se vide svi elementi – pini, rebra, spojni element ipd.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

Spoljni ili vidljivi deo poklopca.

Poslednji element su pini međuploča koji su izrađeni od fleksibilne plastike kako bi instalacija bila što čvršća. Međuploče se uklanjaju kada se koristi kuka za vuču. Centralna je namenjena za samu kuku za vuču, a druga za električnu instalaciju. Pored toga, za pomenute međuploče napravili smo ključ za lakše skidanje.

INTAMSYS FUNMAT HT

3D ŠTAMPANJE POKLOPCA NA INTAMSYS FUNMAT HT ŠTAMPAČU

Za štampanje modela odlučili smo se za Intamsys Funmat HT 3D štampač, koji nudi štampane komade industrijskog kvaliteta. Prednost je dobro izolovana i grejana komora, koja uz sporo hlađenje omogućava da se završni komad ne uvija tokom hlađenja. Bili smo zadovoljni proizvodom i usledila je poslednja akcija, montaža na auto.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Finalni proizvod odštampan na Intamsys Funmat HT.

Vijak za pritrditev.

Vijak za fiksno pričvršćivanje na šasiju.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Ključ, koji pomaže da se uklone međuploče.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Vidljivi deo poklopca.

MONTAŽA POKLOPCA NA ŠASIJU AUTOMOBILA

Montaža poklopca bila je laka i brza. Rupa se potpuno zatvorila, ostavljajući prljavštinu izvan šasije automobila. Takođe smo testirali uklanjanje obe međuploče pomoću šrafova kako bismo bili sigurni da stranka može funkcionalno koristiti poklopac. Sve je proteklo po planu i verujemo da će stranka još dugo biti zadovoljna rešenjem i korisnom vrednošću proizvedenog poklopca kuke za vuču.

Poklopac kuke za vuču na automobilu Tesla

Montaža bila je laka i brza.

Funkcionalna vrijednost poklopca.

Poklopac predstavlja funkcionalnu vrednost.