NOVI FANTASTIČNI PROFESIONALNI 3D ŠTAMPAČ

FLASHFORGE GUIDER 3 PLUS

Flashforge Guider 3 Plus je novorazvijeni 3D štampač namenjen za profesionalnu upotrebu. Sa zapreminom 3D štampanja do 350 x 350 x 600 mm, Guider 3 Plus zadovoljava potrebe izrade prototipa velikog obima, istovremeno osiguravajući veliku brzinu i tačnost 3D štampanja. Još jedna prednost FlashForge Guider 3 Plus je mogućnost 3D štampanja kompozita od ugljeničnih vlakana (CF).

FlashForge Guider 3 Plus
FlashForge Guider 3 Plus
FlashForge Guider 3 Plus
FlashForge Guider 3 Plus

ZA KOGA JE RAZVIJEN NOVI FLASHFORGE GUIDER 3 PLUS?

Guider 3 Plus je optimalan izbor za profesionalne korisnike 3D štampača koji razvijaju prototipove i proveravaju strukturu različitih modela. Uz brzo 3D štampanje, smanjuje vreme proizvodnje i pomaže u povećanju efikasnosti za dizajniranje i optimizaciju modela.

3D modeli napravljeni sa Guider 3 Plus imaju odličnu teksturu površine, a fini detalji su takođe izloženi. Pogodan je i za napredno univerzitetsko obrazovanje ili proizvodnju pomoćnih alata u proizvodnji.

FlashForge Guider 3 Plus izobraževanje

FLASHFORGE GUIDER 3 PLUS POKRIVA SVE POTREBE RAZLIČITIH KORISNIKA

FlashForge Guider 3 Plus build volume

Komora Guider 3 Plus 3D štampača je visoka čak 60 cm, a dugačka i široka 35 cm, što znači da se mogu proizvoditi veliki modeli. Korisnici više ne moraju da sklapaju male delove da bi dobili veći konačni model, jer se u potpunosti proizvodi na jednom 3D štampaču.

Kvalitet površine i prikazivanje finih detalja na Guider 3 Plus nisu u pitanju čak ni pri velikim brzinama 3D štampanja. Dvostruki zavrtanj na Z-osi i novodizajnirana unutrašnja struktura obezbeduju precizno pozicioniranje štampe svakog sloja, što rezultira glatkom površinom, boljim kvalitetom i detaljima.

KOMBINACIJA GUIDER 3 PLUS SA FLASHFORGE DRYING STATION

Guider 3 Plus ima dva dobro zatvorena prostora za skladištenje filamenta koji sadrže “Silica Gel”. U kombinaciji sa sredstvom za sušenje obezbeđuje povoljno i stabilno okruženje za skladištenje filamenta. Filamenti tako znatno teže vezuju vlagu, što bi značilo lošije gotove proizvode. Tokom 3D štampanja, Guider 3 Plus može da drži filament u zatvorenom i suvom okruženju u svakom trenutku. Da biste postigli najviši kvalitet krajnjih proizvoda na Guider 3 Plus, možete ga nadograditi sa FlashForge Drying Station, koja je namijenjena samo za skladištenje filamenata za 3D štampanje i nesumnjivo pruža najstabilnije okruženje.

FlashForge Guider 3 Plus filament storage
FlashForge Guider 3 Plus & drying station

KOMPATIBILNOST SA RAZLIČITIM PROIZVOĐAČIMA FILAMENTA

Guider 3 Plus prilično dobro funkcioniše u 3D štampanju sa filamentima od ugljeničnih vlakana, a otvoren je i za filamente različitih proizvođača. Softver FlashPrint je jednostavan za korišćenje, a moguće je i daljinsko praćenje i kontrola 3D štampanja. Korisnici samo treba da budu oprezni pri podešavanju parametara kada koriste druge filamente, što se može uraditi u softveru FlashPrint.

Filamenti za 3D printanje

ISPOD CRTE… FLASHFORGE GUIDER 3 PLUS JE PRVI IZBOR PROFESIONALCA

Guider 3 Plus je profesionalni 3D štampač. Može se pohvaliti velikom brzinom 3D štampanja, visokokvalitetnim krajnjim proizvodima i tihim i glatkim radom. Opremljen je čitavim nizom inteligentnih kontrolnih sistema za mala preduzeća, studije, univerzitete i laboratorije. Guider 3 Plus tako pomaže inženjerima i dizajnerima u brzoj izradi prototipa.

FlashForge
FlashForge GUider 3 Plus

OSTALI FLASHFORGE 3D ŠTAMPAČI