METAL 3D ŠTAMPANJE U KOMBINACIJI
SA hyperMILL – SAVRŠENO REŠENJE

hyperMILL CAD/CAM softver pruža sinergiju

između metal 3D štampe i završne obrade.

hyperMILL & 3D printanje
Michael Meyer using hyperMILL

Poslednjih godina, 3D štampanje metala je postalo ustaljeni industrijski proizvodni proces. Selektivno lasersko topljenje metala (SLM) na bazi praha je posebno popularno, jer stvara veoma homogenu mikrostrukturu sa minimalnim prazninama. Gustina 3D štampanih delova tako premašuje 99,8 odsto.

Zanimljiva je činjenica da su delovi napravljeni tehnologijom selektivnog laserskog topljenja (SLM) u proseku 20 do 30 odsto mehanički otporniji od delova od livenog aluminijuma.

3D ŠTAMPA I MAŠINSKA OBRADA U JEDNOM – BUDUĆNOST PONUDE?

Parare GmbH je dobavljač usluga specijalizovan za industrijsko 3D štampanje metala i plastike. Kompanija je prepoznala potencijal ove tehnologije pre mnogo godina. 3D štampa je direktan proizvodni proces zasnovan na CAD podacima i ne zahteva alate, kalupe ili CAM programiranje za proizvodnju delova

Što su konvencionalniji sekvencijalni koraci potrebni za proizvodnju komponente, razumnije koristiti 3D štampanje, pošto složenost nema veliki uticaj na troškove u aditivnim procesima. Ponuda Parare je stoga posebno pogodna za proizvodnju prototipova i malih serija, gde proizvodnja skupih kalupa ne bi bila izvodljiva. 3D štampa je korisna i u slučaju proizvodnje malih količina rezervnih delova.

Parare - 3D print & CNC
Nihajna roka izdelana s hyperMILL

Optimizovana za težinu i snagu, ova nihajna ruka je napravljena od praha korišćenjem procesa selektivnog laserskog topljenja metala (SLM). Postoje mnoge oblasti koje zahtevaju dalju obradu.

Shvatili smo da je veza između 3D štampe i mašinske obrade veoma važna. Ovde je hyperMILL CAD/CAM softver kompanije OPEN MIND savršeno rešenje za nas.”

 – Sven Skerbis, direktor kompanije Parare

KOMPLETNA PONUDA SA hyperMILL CAD/CAM SISTEMOM

Parare gmbh using hyperMILL

Matthias Bath i Sven Skerbis su osnovali kompaniju Parare 2017. godine. Dobavljač usluga proizvodnje specijalizovan je za industrijsko 3D štampanje metala i plastike.

Parare prenosi svoje znanje kupcima i sugeriše im gde upotreba 3D štampe ima smisla. Oni pomažu klijentima u fazi optimizacije dizajna, a zatim proizvode komponente. Pored SLM 3D štampanja, oni takođe pružaju mašinsku obradu kako bi svojim kupcima dali najbolje moguće krajnje proizvode.

Prahovi koji se koriste u selektivnom laserskom topljenju (SLM) uključuju materijale na bazi nerđajućeg čelika, titanijuma, aluminijuma i nikla. Često je u 3D štampanju potrebno dodati potporne konstrukcije za zidove koji prelaze nagib od 45 stepeni. Ove poslednje se kasnije moraju ukloniti, što se u kompaniji Parare postiže mašinskom obradom. Isto tako, takva obrada je važna za funkcionalne i zaptivne površine, spojeve i navoje kako bi se obezbedio potreban nivo preciznosti i kvaliteta površine.

hyperMILL CAM programska oprema

ZNAČAJ INTERFEJSA ZA ZAVRŠNU OBRADU

Prethodno je u kompaniji Parare ovaj poslednji korak bio poveren spoljnim izvođačima, njihovim partnerima. Iskustvo ih je naučilo da je interfejs za finalnu obradu veoma kritičan. Ako osoba koja programira ili obrađuje deo nije sama kreirala sirove podatke za 3D štampanje, to će često rezultirati dugim vremenima obrade i, u najgorem slučaju, greškama. Cena odbijanja dela je u ovoj fazi veoma visoka.

Iz tog razloga, početkom 2019. godine menadžment kompanije Parare je krenuo u realizaciju cilja da sami obezbedi završnu obradu. Krenuli su da pronađu odgovarajućeg “saradnika”, moćan CAD/CAM softver sa 5-osnom obradom.

hyperMILL & additive manufactured part

DA LI JE DOŠLO VREME DA SU (KONAČNO) POSEGNULI ZA hyperMILL CAD/CAM SOFTVEROM?

5-osno programiranje v hyperMILL

Obrada aditivno kreiranih komponenti se obično obezbeđuje 5-osnom tehnologijom. hyperMILL nudi cikluse obrade za ovu svrhu.

U kompaniji Parare odlučili so se za mašinu Hermle C30 U i upoznali se sa hyperMILL CAD/CAM softverom kompanije OPEN MIND Technologies AG.

Michael Meyer, koji je zadužen za programiranje i obradu, veoma je zadovoljan integrisanim hyperCAD-S, koji je “CAD for CAM” sistem. Michael radi na ovaj način više od deset godina i ne zna za nijedan drugi sistem koji može biti tako dobar kao hyperMILL kada je u pitanju 5-osna obrada. Pored toga, hyperCAD-S mu omogućava da lako dodaje različita geometrijska tela ili popravlja loše definisane površine.

IZRADA KOMPONENTI ZA 3D ŠTAMPU SA hyperCAD-S

Većinu vremena dobijaju CAD podatke od kupaca za izradu delova. Ako potonji nisu pogodni za 3D štampanje, prvo se prenose u hyperMILL, a zatim obrađuju u hyperCAD-S. Michael Meyer proverava površine, zaglađuje ih i po potrebi dodaje potporne i stezne strukture. Za mesta koja se obrađuju, izračunava potreban dodatak za optimalno glodanje i deo je spreman za proizvodnju.

Michael Meyer programira v hyperMILL

Michael Meyer, uređuje i dodaje pre 3D štampanja

podaci o komponentama u hyperCAD-S.

hyperMILL PRUŽA PRAVE STRATEGIJE ZA BILO KOJI OBLIK KOMADA

Simulacijska orodja v hyperMILL

Alati za simulaciju u hyperMILL pružaju
bezbednu obradu u 5-osnom obradnom centru.

Entuzijazam Michaela Meyera ne prestaje sa hyperCAD-S, već je pojaćan CAM programiranjem. Strukture stvorene 3D štampanjem često su veoma složene i mogu se obraditi samo sa 5-osnim strategijama. Upravo je to jedna od prednosti softvera hyperMILL CAD/CAM, jer nudi nekoliko strategija naginjanja. Ovo omogućava Michaelu da izabere odgovarajuće rešenje za geometriju svakog dela i materijala i kinematiku mašine.

KRAĆE VREME PROGRAMIRANJA ZBOG “FEATURE & MACRO” TEHNOLOGIJE U hyperMILL

Ono što Michael Meyer posebno voli kod hyperMILL je programiranje pomoću makro tehnologije. hyperMILL sa svojim funkcijama makro tehnologije i povezanim procesima pruža odličnu osnovu za automatizovano programiranje. Ovo mu štedi mnogo vremena već u fazi programiranja. Inače, ovo se odnosi i na druge složene delove koji zahtevaju glodanje.

Za Michaela Meyera, dobra baza podataka (database) je ključ za efikasno programiranje i pouzdanu obradu. Čak iu ovoj fazi, hyperMILL nudi najbolje rešenje.

Hermle C30 U machining with hyperMILL

Prilagodljiv, precizan i robustan – Hermle C30 U, zajedno sa hyperMILL softverom, idealna je kombinacija za Parare.

Za Parare, obradni centar koji se koristi i za grubu i za završnu obradu takođe mora da bude pouzdan. Za grubu obradu Michael koristi modul hyperMILL MAXX Machining iz paketa “performance”, koji nudi rešenja za glodanje visokih performansi (HPC) sa spiralnim i trohoidnim pomeranjem alata. Paket kombinuje optimalne putanje glodanja, maksimalno uklanjanje materijala i minimalno vreme obrade.