NAPREDNO OBRAZOVANJE UZ MAKERBOT METHOD X NA PRESTIŽNOM UNIVERZITETU

Univerzitet primenjenih nauka Karlsruhe obogaćuje kurseve aditivnog dizajna i proizvodnje sa 3D MakerBot štampači. Studenti takođe koriste MakerBot METHOD X za izradu prototipa, u istraživanju i razvoju, u projektima, tezama i još mnogo toga.

UNIVERZITET KOJI PROMOVIŠE NAPREDNO OBRAZOVANJE

Univerzitet primenjenih nauka (HsKA) bio je osnovan 1878. godine i nalazi se u Baden-Württembergu, Nemača. Ima dugu i bogatu istoriju zasnovanu na istraživanju, obrazovanju i inžinjeringu. Kroz tehničku i akademsku obuku, univerzitet priprema studente sa važnim veštinama za uspeh u karijeri.

Univerzitet primijenjenih nauka Karlsruhe

VISOKOTEHNIČKA OPREMA TAKOĐE UKLJUČUJE 3D ŠTAMPAČE

HsKA je dobro opremljena visokotehnološkom opremom za dizajn, inženjering i proizvodnju, uključujući 3D štampače. Laboratorija za aditivni dizajn i proizvodnju nudi studentima korištenje različitih tehnologija 3D štampanja, kao što su FFF (fused filament fabrication), SLA (stereolithography) i DLP (digital light processing). Laboratorija ima nekoliko MakerBot 3D štampača, uključujući METHOD X.

MakerBot 3D štampači na Univerzitu primenjenih nauka Karlsruhe

“Verujem da je 3D štampa vredna tehnologija za rešavanje problema i prednost u budućnosti. Važno je ovo uključiti u proces naše edukacije kako bismo studentima omogućili da rukukujuju opremom koja se danas koristi u projektantskim i proizvodnim preduzećima,” rekao je prof. dr. Florian Finsterwalder.

DODATA VREDNOST 3D ŠTAMPE

Prof. dr. Finsterwalder predaje aditivni dizajn i proizvodnju, gde studente podučava osnovama na teoretskom i praktičnom nivou. Studenti uče kako da ideje pretvore u korisne proizvode. Oni prodiru u različite materijale, procese, tehnologije i održive prakse u čitavom spektru aditivne proizvodnje. Studenti uče više od samo izrade prototipova dok uče o celom lancu industrijske proizvodnje.

MakerBot
MakerBot Method X 3D štampač

“Naš plan je da se sve više fokusiramo na industrijske delove, tako da su nam mogućnosti 3D štampanja veoma važne. Verujemo da je MakerBot METHOD X savršen starter koji obezbedi delove industrijskog kvaliteta,” dodao je. “Dimenzijska tačnost nam je posebno važna. Grijana komora METHOD X i čvrsti okvir od čelika visoke preciznosti.”

PRIPREMA STUDENATA NA 4.0 INDUSTRIJU

“3D štampa kao deo razvoja proizvoda može biti velika prednost za preduzeća. Može da ubrza i poboljša proces dizajna omogućavajući dizajnerima da češće testiraju ideje,” rekao je Steven Seither, diplomirani student na HsKA.

3D štampa u obrazovanju

POVRATNE INFORMACIJE STUDENATA O METHOD X SU POZITIVNE

3D štampa sve više dobija na zamahu u obrazovanju. Povratne informacije studenata METHOD X bile su izuzetno pozitivne. Uz 3D štampanje, oni realizuju svoje ideje, dok stiču iskustvo i veštine koje će im trebati u profesionalnoj karijeri. Da im pružimo priliku da rade u stvarnim poslovnim situacijama uz podršku lokalnim preduzećima. Naime, univerzitet sarađuje sa “startupovima” u kreiranju vrhunskih projekata i pomaže im da se zaposle nakon diplomiranja.

Povratne informacije studenata o Method X su pozitivne.

3D ŠTAMPANJE POSTAJE SVE VAŽNIJE

Prof. dr. Finsterwalder apsolutno veruje da 3D štampa podstiče kreativnost i obezbeđuje profesionalni razvoj. U prošlosti su mogućnosti za realizaciju prototipova bile prilično ograničene zbog vremena i visokih troškova. Danas nam 3D štampa nudi mogućnost brze izrade delova i prototipova. Čak ni proces razvoja ovih objekata više ne ostaje samo na teoretskom nivou. Studenti se direktno suočavaju sa izazovima i problemima i koriste 3D štampanje kao tehniku ​​rešavanja problema i konačnu realizaciju projekta.