MAKERBOT CLEAN AIR SYSTEM

Osigurajte najbolji kvalitet vazduha tokom 3D štampanja u radnom prostoru pomoću inteligentnog sistema HEPA filtera koji je razvio MAKERBOT. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Upoznajte novi sistem HEPA filtera koji je razvio MakerBot za njihovu najkvalitetniju liniju 3D štampača – METHOD. Sa novim pronalascima koji se nadograđuju, stručnjaci su sistem razvili do te mere da zarobljava sve štetne čestice koje bi se inače mogle udisati. Pored toga, vaše okruženje će ostati čisto, uprkos upotrebi različitih materijala za 3D štampu. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Za ovo dostignuće dobili su i GREENGUARD sertifikat koji naučno potvrđuje kvalitet rada.

Greenguard certifikat

METHOD LINIJA

Linija METHOD se smatra jednom od najfinijih linija u tehnologiji 3D štampe. To su 3D štampači industrijskog kvaliteta. Grejana komora vam pomaže da sada napravite najpreciznije komade, a otvorena platforma omogućava upotrebu različitih materijala. Pored toga, u liniju su dodali najtačniji sistem HEPA filtera za najbolje iskustvo. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Linija MakerBot Method sa HEPA sistemom filtera za čisti vazduh.
Linija MakerBot Method sa HEPA sistemom filtera za čisti vazduh.

KARAKTERISTIKE SISTEMA „CLEAN AIR“

  • najbolja zaštita od kemikalija uz pomoć UPF (Ultrafine Particles – ultrafine čestice)
  • bez opasnosti tokom premeštanja pisača
  • eksperimentisanje sa materijalima za 3D štampu sa malim rizikom

3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Smart Control
Smart Control

KOME JE SISTEM POGODAN?

Definitivno, upotreba sistema je slučaj za sve korisnike, posebno za male prostore, sobe sa lošim protokom vazduha, veliki broj 3D štampača u sobi i one koji češće pišu. Stoga ga koriste u obrazovnim institucijama, gde se suočavaju sa gore pomenutim problemima. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Upotreba u obrazovnim institucijama.
Ekološki prihvatljivo.

ŠTO SVE TREBA JE UZETI U OBZIR DA BI SE POSTIGAO NAJVIŠI KVALITET VAZDUHA?

Pružajuči više prostora.

Pružajuči više prostora.

Efikasan sistem ventilacije.

Efikasan sistem ventilacije.

Gustina 3D štampača u prostoru.

Gustina 3D štampača u prostoru.

Udaljenost od 3D štampača.

Udaljenost od 3D štampača.

Vreme štampanja.

Vreme štampanja.

Izbor ekološkog materijala za 3D štampu.

Izbor ekološkog materijala za 3D štampu.

UPOTREBA

Sistem je jednostavan za upotrebu, jer se direktno povezuje sa ugrađenim računarom linije METHOD, što mu omogućava prilagođavanje materijalu za štampu, temperaturi komore i spoljnoj temperaturi.

Što se tiče promene filtera, takođe ne morate da brinete, jer vas sam sistem upozorava kada je vreme da promenite filter, a ovo drugo je jednako lako. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit