hyperMILL u medicini:

“MACHINING FOR MANKIND”

Medicinska industrija brzo raste, a pritisci na vreme i troškovi su visoki, tako da je smanjenje troškova ključno. Kako možete ispuniti takve zahteve?

Dobar CAM softver je važan faktor u procesu. Sa hyperMILL CAM softverom kompanije OPEN MIND Technologies, možete brzo i lako kreirati sigurne NC kodove za izradu prototipa u izradi alata ili proizvodnji. Pored toga, hyperMILL se uspešno koristi širom sveta od strane poznatih medicinskih proizvođača i dobavljača koji uvijek mogu da računaju na superiornost ovog CAM softvera.

RAZNOVRSTNOST DELOVA – fleksibilnost je ključna

Glodate li prototipove od čvrstog materijala? Da li pravite šablone i alate za termoformiranje? Ili imate sekundarne operacije nakon livenja ili štampanih implantata? hyperMILL nudi prave komplete alata za čitav niz delova u medicinskoj industriji. Lako i fleksibilno kreirajte sigurne NC kodove i značajno smanjite troškove.

RAZNOLIKOST MATERIJALA – CAM softver kao važan faktor

Da li vam je obrada titana, kobalta ili hroma poseban izazov?

Koristite moćnu bazu podataka alata sa interfejsima kataloge poznatih proizvođača alata. Odgovarajući tehnološki parametri u kombinaciji s validiranim 2.5D, 3D ili 5-osnim strategijama su ključ uspjeha. Čak i najzahtevniji materijali mogu se lako obraditi sa hyperMILL CAM softverom.

AUTOMATIZACIJA hyperMILL CAM softvera

Da li svakodnevno proizvodite mnoge grupe delova u nekoliko standardnih veličina?

Automatizujte CAM programiranje delova kao što su koštane ploče, implantati kolena ili šabloni zgloba kuka sa hyperMILL softverom. Iskoristite prednosti automatizacije da uštedite vreme.

USPEŠNA PROIZVODNJA MEDICINSKIH ALATA I IMPLANTATA SA hyperMILL

INTUITIVNOST

Jednostavna i fleksibilna CAM oprema za praktično programiranje širokog spektra delova.

PRAKTIČNOST

Provereni putevi alata i tehnološki parametri i posebno razvijen CAD za CAM opremu.

INOVATIVNOST

CAD/CAM tehnologije orijentisane na budućnost i strategije održive konkurentnosti.

GARANCIJA KVALITETA

Minimiziran naknadni tretman zahvaljujući visokokvalitetnim površinama sa glatkim prelazima.

SIGURNOST

Pouzdan proces obrade zahvaljujući jedinstvenoj NC simulaciji i optimizaciji NC koda.

AUTOMATIZACIJA

Programiranje grupe delova u rekordnom vremenu, zahvaljujući visokom stepenu automatizacije.

Više detalja o specifičnim oblastima upotrebe hyperMILL CAM softvera biće otkriveno u sledećem članku.