AUTOMATIZACIJA SA SOFTVEROM

Naši partneri, OPEN MIND, primjećuju da potražnja za standardiziranim CAM programiranjem raste

Stručnjaci za CAD/CAM u OPEN MIND Technologies AG otkrili su snažan trend ka automatiziranom kreiranju programa. Inovatori u industriji procjenjuju da se broj automatiziranih projekata među korisnicima softvera hyperMILL® CAD/CAM utrostručio u godini 2020. Istovremeno, potražnja za hyperMILL AUTOMATION Center Advanced takođe se znatno povećala, jer ova verzija nudi sveobuhvatan niz alata za automatizaciju.

“Što postaju moćniji obradni centri i alati, to češće CAM programiranje postaje usko grlo”, objašnjava Rico Muller, menadžer projekata za automatizaciju CAD / CAM u OPEN MIND Technologies AG. “Kompanije traže rešenja koja im omogućavaju da poboljšaju svoje programiranje CAM automatizacijom procesa. Čak i najsloženiji i najrazličitiji obradci nastaju na osnovu niza sličnih procesa koji se mogu standardizovati. HyperMILL već neko vreme nudi kolekcije alata, prepoznavanje karakteristika i makronaredbe za standardizaciju. Sada se sve više koriste u proizvodnoj industriji za automatizaciju stvaranja CAM programa”, dodaje on.

hyperMILL automatizacija

HyperMILL automatizacija

Od standarda programiranja do automatizacije procesa

Osnovna verzija hyperMILL AUTOMATION Center takođe omogućava korisnicima da automatizuju proces stvaranja radnih listova i izbora i instaliranja steznih uređaja. Pored toga, jedan postupak se može definisati za sve programere. Napredna verzija vam omogućava da definišete i standardizujete čak i složene procese. Rešenje se uglavnom fokusira na pojedinačne elemente CAD modela. Moguće je definisati sve, od pripreme podataka i koraka programiranja do simulacije i generisanja NC programa. Jednom kada je proizvodni proces definisan, može se primeniti na sve nove komponente, započinjući automatski. Ako postoje odluke koje se ne mogu doneti sa potpunom sigurnošću u automatizovanom procesu, korisnici su dužni da donesu odgovarajuće odluke tokom implementacije programa. Korisnik se interaktivno vodi kroz pojedinačne korake procesa, što skraćuje vreme programiranja.

Dodata CAM kompetencija

Sposobnost efikasnog stvaranja sopstvenih rešenja za automatizaciju povećava znanje programiranja naših kupaca“, uverava Rico Muller. “S jedne strane, vidimo da korisnici softvera hyperMILL, koji koriste automatizaciju, dobijaju potpuno novu perspektivu svojih procesa. Potonji preispituju svoje procese s ciljem njihove optimizacije. Sledeći aspekt je da automatizacija pokriva brojne jednostavne zadatke, jer od samog početka može da ubaci stezne uređaje ili rupe za programiranje. To korisnicima daje više vremena za optimizaciju složenijih zadataka“.

Usluge ili interni projekti

Dostupnost hyperMILL AUTOMATION Center Advanced otvorila je CAM automatizaciju svim kompanijama koje ne mogu da priušte da koriste usluge spoljnih programera zbog strogih internih bezbednosnih zahteva. Kompanije u svim industrijama koje proizvode sopstvene proizvode sada mogu biti dobro pripremljene za automatizaciju CAM-a ako već rade prema pravilima dizajna. Stvari su malo teže za ugovorne proizvođače, ali još više imaju koristi od ubrzanih procesa. “U jednom projektu uspeli smo da postavimo automatizovane procese za ugovornog proizvođača i on se sada koristi za obradu narudžbi putem veb portala sa CAD prenosom podataka”, kaže Rico Muller.