3D ŠTAMPANJE: REVOLUCIJA U OBLASTI
DENTALNE MEDICINE

3D štampanje je savremena tehnologija koja nam omogućava da iz CAD modela proizvodimo tridimenzionalne objekte. Posebno se u poslednje vreme 3D štampanje proširilo i na područje dentalne medicine, što je ubrzalo razvoj i optimizovalo rad stomatologa. Pored 3D štampača, oni mogu koristiti i 3D skenere, što smanjuje potrebu za vanjskim saradnicima. 3D tehnologija tako omogućava još veću slobodu i nezavisnost u obavljanju profesije.

Zašto ne iskoristiti sve ove prednosti, koje pruža 3D štampanje?

3D tisk zobovja
3D tiskanje dentalna medicina

PROBOR TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPANJA

3D štampači su u početku bili veoma ograničeni u oblasti delovanja, pošto je opseg materijala bio mnogo manji, a bili su i prilično skupi. Danas to definitivno više nije slučaj, jer je sa uvođenjem različitih tehnologija, 3D štampanje prodrlo u mnoge različite industrije.

3D tiskalnik Shining3D AccuFab L4K
3D natisnjeno zobovje na AccuFab L4K

UPOTREBA 3D ŠTAMPANJA U DENTALNOJ MEDICINI

Danas ćemo govoriti više o 3D tehnologiji u oblasti dentalne medicine. Pa kako je 3D štampanje korisno u profesiji stomatologa ili ortodonta?

Podsetimo se kako se to nekada radilo. Za lečenje, stomatolog je morao napraviti otisak pacijentovog zuba, a zatim sačekati da mu drugi daju fizički model po kome bi se potom mogao orijentisati. Danas i sam stomatolog može da skenira zube 3D skenerom. Umesto da se oslanja na druge, može da dizajnira novi zub, krunicu ili most uz pomoć softvera i onda odštampa na 3D štampaču. Isto važi i za rad ortodonta, koji čak i sam može da napravi zubne aparate.

3D tiskanje zobovja na AccuFab L4K
3D tiskanje in dentalna medicina

ŠTA SE MOŽE UČINITI SA 3D ŠTAMPAČEM?

  • ZUBNE PROTEZE

  • GOTOVE PROIZVODE (mostovi, krunice…)

  • MODELE kao uzorce za dizajn gotovih proizvoda

  • ŠABLONE za bušenje

  • ZUBNE APARATE

LAKO DO 3D MODELA SA 3D ŠTAMPANJEM

Stomatolog ili ortodont može koristiti intraoralni 3D skener da dobije potrebna mjerenja za izradu modela zuba ili proteze. U softveru mogu dizajnirati gotove proizvode prema CAD modelu, pri čemu dolaze u obzir i 3D štampači za metal. Potonje se uglavnom odnosi na krunice ili mostove, ali s druge strane, stomatolog ili ortodont može napraviti stvarni fizički model zuba ili proteze, testirajući na taj način pristajanje u stvarnosti. Takva proizvodnja je mnogo preciznija, brža i jeftinija od tradicionalnih metoda.

Naravno, za takve primene su najpogodniji resin 3D štampači (na smolu), koji postižu veoma glatke završne površine, odnosno najsličnije površinama naših zuba. Jedan od poslednjih je novi Shining3D AccuFab L4K 3D štampač.

Aoral Shining3D 3D skener
Auroscan-DS-EX Pro Shining3D 3D skener

DODATA VREDNOST 3D ŠTAMPANJA SE TAKO POJAVA U…

Pacijentu je svakako potrebno manje poseta i njegova stomatološka nega se završava mnogo brže. Tako je rad stomatologa ili ortodonta je na taj način brži i efikasniji, a može da primi više pacijenata. Preciznost štampanih 3D modela štampanih omogućava bolji kvalitet stomatoloških usluga. Upotreba 3D štampe u ordinaciji na taj način smanjuje troškove, omogućava nezavisnost i povećava broj lečenih pacijenata.

AccuFab L4K dental 3D tiskalnik