INOVACIJE hyperMILL 2022.1 SOFTVERA

hyperMILL 2022.1 nudi značajna poboljšanja u mnogim oblastima. 2D i 3D funkcije, kao što su kompenzacija puta tijekom glodanja džepova i nove opcije automatske obrade rubova, sada su dostupne bez dodatnog programiranja. Sve za bolje rezultate u pogledu kvaliteta površine.

hyperMILL 2022.1

Tu je naših “TOP 5” inovacija hyperMILL 2022.1, koje će biti predstavljene na nadolazećem webinaru u petak, 17.12. u 13:00 putem aplikacije Microsoft Teams (REGISTRACIJA ispod).

1. CAM 2.5D STRATEGIJE

2D GLODANJE KONTURA NA 3D MODELIMA

Nova funkcija “Break Edges” dizajnirana je za automatsko otkrivanje oštrih rubova na 3D modelima, koje se zatim automatski obrađuju bez potrebe za novim dizajnom.

PREDNOST: Pojednostavljena automatska obrada oštrih ivica. Nema potrebe za ručnim programiranjem.

2D glodanje kontura hyperMILL 2022.1
2D glodanje kontura hyperMILL 2022.1

2D GLODANJE DŽEPOVA

Ova strategija je proširena funkcijom “Finishing Path Correction”, koja vrši kompenzaciju puta za džepni zid. To omogućuje kontrolu obrade direktno na mašini uz dimenzionalno točnu obradu džepova.

PREDNOST: Brzo programiranje.

2D glodanje džepova

2. CAM 3D STRATEGIJE

3D OBRADA Z-RAZINE

Funkcija “Scallop Height” osigurava ravnomjerno kretanje po cijeloj površini obrade sa strmim i ravnim područjima. Zahvaljujući opciji glodanja odozdo prema gore, smjer obrade se također može promijeniti.

PREDNOST: Jednostavna kontrola dodavanja i promjena smjera obrade.

3D obrada Z-ravnine
3D obrada Z-ravnine

3D OBRADA RAZINA

Potpuno automatizirana strategija zahtijeva odgovarajuće planove ruta visokih performansi u skladu sa situacijom. Također uzima u obzir podesive džepove, dok funkcija “Minimum Pocket Size” osigurava da se područja glodanja koja padnu ispod definirane vrijednosti automatski isključuju iz izračuna.

PREDNOST: Poboljšana kvaliteta obrade i razne opcije optimizacije i intervencije.

3D obrada ravnine
3D obdelava ravnin

3. hyperMILL PROBING

Poboljšanja u postavkama parametara strategije sada omogućavaju opsežniju automatizaciju procesa. Podržane su i varijable u poljima parametara, gdje se rupe, pravokutnici, utori i ravnine mogu koristiti kao “feature“. Sve potrebne informacije o tolerancijama mogu se preuzeti izravno sa “feature”.

PREDNOST: Jednostavno izradite mjerni zadatak mjerenja na temelju informacija o “feature”.

hyperMILL probing
hyperMILL probing

4. CAM MILL-TURN

hyperMILL sada nudi praktično programiranje za dvostranu obradu na glavnim i kontra-vretenim stojevima. Zadaci se tako lako dodjeljuju jednom od njih, “Main Spindle” i “Counter Spindle”. Komponente ili materijali se lako prenose na novi zadatak.

PREDNOST: Lako programiranje glavnog i suprotnog vretena.

CAM mull-turn
CAM mull-turn

5. CAD INTEGRACIJA: hyperCAD-S

IZBOR PROZIRNE BOJE

Korisniku nudi mogućnost da kroz izbor prozirnih boja odredi osnovne elemente. To omogućuje brz odabir dijelova za glodanje.

PREDNOST: Brz odabir prozirnih boja za dijelove.

RAZINE IZ MREŽE

Pomoću ove funkcije moguće je stvorti ravninu iz svakog trokuta mreže. Za hyperMILL, ravnine se mogu brzo i jednostavno kreirati iz STL mrežnih podataka kako bi se optimizirali izbor, granice i optimizacija zadataka.

PREDNOST: Jednostavno crtanje STL modela na ravnim površinama.

površine iz STL mreže

PROŠIRENA PODRUČJA

Proširene površine mogu se kreirati brzo i jednostavno pomoću nove funkcije “Extension Faces”. Produžetak se stvara tangencijalno na odabranu površinu. Pomoću funkcije “Milling Mode” moguće je stvoriti i dodatnu površinu za ograničavanje područja obrade.

PREDNOST: Pojednostavljena mogućnost proširjenja površina.

hyperMILL 2022.1

hyperMILL 2022.1 naravno nudi niz drugih naprednih poboljšanja, ali za naše trenutne korisnike hyperMILL CAM softvera, to je svakako najvažnije. Pridružite nam se u petak 17.12. u 13:00 na webinaru, gdje ćete saznati još više detalja.

PRIJAVA
DO POČETKA JOŠ
0
0
0
0
Dana
0
0
Sati
0
0
Min
0
0
Sek