VIRTUAL MACHINING TEHNOLOGIJA HYPERMILL CAM SOFTVERA

Virtuelni svijet prisutan je i u CAM programiranju. Modul Virtual Machining hyperMILL CAM softvera razvio je OPEN MIND Technologies AG za maksimalnu kontrolu i optimizaciju procesa obrade. To je sofisticirano i efikasno rješenje koje donosi mnoge prednosti.

hyperMILL CAM software Virtual Machining

SAVRŠENA SINTEZA VIRTUELNOG I STVARNOG SVIJETA

Srž novog rješenja je hyperMILL Virtual Machining Center, koji nudi sve klasične mogućnosti simulacije ugrađene u vrlo intuitivno korisničko sučelje. Simulacija se izvodi sa definisanim modelom mašine, uzimajući u obzir radni predmet, alat i stege. Osi se mogu pomicati i simulirati ručno, a svi sudari i pomaci graničnih prekidača se detektiraju automatski.

hyperMILL CAM software Virtual Machining

Savršena sinteza virtuelnog i stvarnog svijeta.

VEĆA SIGURNOST U SIMULACIJAMA

Stvarne situacije obrade, kao što je mašina sa kontrolerom i PLC-om (programabilnim logičkim kontrolerom), virtuelno se mapiraju i simuliraju na osnovu NC koda u hyperMILL VM centru. Svi procesi su transparentni za korisnika i mogu se detaljno analizirati. Na ovaj način izbjegavamo sudare strojeva u stvarnom svijetu, koji mogu uzrokovati skupu štetu, zastoje u proizvodnji i time kritična kašnjenja.

hyperMILL CAM software Virtual Machining

VIŠE OD SAMO SIMULACIJE

Snažni i optimizirani algoritmi osiguravaju efikasnu večosnu obradu. hyperMILL VM Optimizer pronalazi najbolji ugao nagiba, osiguravajući besprijekornu obradu. Dodatno, hyperMILL Connected Machining omogućava napredno povezivanje i sinhronizaciju sa mašinom.

hyperMILL CAM software Virtual Machining

NAJVEĆA EFIKASNOST ZAHVALJUJUĆI NOVOJ GENERACIJI POSTPROCESORA

Nova generacija postprocesora u CAM tehnologiji je također dodatno razvijena pomoću hyperMILL VM simulacijskog rješenja i dopunjena mnogim inovativnim karakteristikama. Dvosmjerna veza između NC programa i strojne informacije iz hyperMILL-a sada je moguća.

hyperMILL CAM software Virtual Machining

“hyperMILL VIRTUAL Machining Center je ključan za dizajniranje provjerjenja procesa na mnogo sigurniji i efikasniji način.”

Dr. Josef Koch, CTO, OPEN MIND Technologies AG

USKORO – hyperMILL VIRTUAL MACHINING WEBINAR

U 3WAY će biti u novembru organizovan još jedan od poučnih hyperMILL webinara. Ovoga puta debata će se voditi upravo oko modula Virtual Machining. Ljubazno ste pozivani da prisustvujete kako biste saznali više o ovoj vrsti CAM tehnologije. Više informacija slijedi.