POKLOPAC KUKE ZA VUČU ZA AUTOMOBIL

U 3WAY, pored prodaje proizvoda iz oblasti 3D tehnologije, naravno nudimo i integrisane usluge. Težimo najoptimalnijem rješenju problema. Ovoga puta stranka je imala problem koji nas je posebno privukao. Uz pomoć 3D skeniranja sa Shining3D EinScan HX, CAD modeliranja u ThinkDesign i 3D štampanja na Intamsys Funmat HT, kreirali smo jedinstveni poklopac kuke za vuču za automobil.

Poklopac kuke za vuču

SVE POČNIJE SA PROBLEMOM I IDEJOM

U današnje vrijeme problem više nije tako teško riješiti, potrebno je samo pronaći servis ili izvođača koji to dozvoljava. U 3WAY nudimo rješenja koja koriste najnoviju i najnapredniju 3D tehnologiju. Stranka nam je došla sa problemom koji je i nama bio veoma interesantan. Poklopac kuke za vuču na automobilu je otpao tokom vožnje ili je bio ukraden, dakle stranki je bio potreban novi.

Tesla

Zajedno smo dobili ideju kako popuniti rupu u šasiji, korištenjem cijelog spektra 3D tehnologije. Naravno, za ovako nešto potrebno je dovoljno znanja i iskustva. U početku je dio šasije morao biti skeniran 3D skenerom i dobiveni podaci obrađeni. Uslijedilo je 3D modeliranje i na kraju 3D štampanje poklopca. Zanimaju vas detalji cijelog procesa?

EINSCAN HX

3D SKENIRANJE SA SHINING3D EINSCAN HX

Rupu za kuku za vuču koju je trebalo zatvoriti nalazila se na dnu automobila. Pristup je bio malo teži jer je dio šasije automobila morao biti skeniran. Odlučili smo koristiti EinScan HX 3D skener, koji je vrlo precizan za snimanje površina. Nije bilo potrebno nanositi sprej ili markere na površinu i uprkos teškoj dostupnosti, dobili smo vrlo dobar sken.

Skeniranje automobila Tesla sa EinScan HX

Skeniranje poslednjeg dela kućišta pomoću EinScan HX.

Skeniranje automobila Tesla sa EinScan HX

Pristup je bio malo teži, ali skeniranje je uspjelo odlično.

Potom je uslijedila obrada skeniranog dijela u softveru EinScan HX skenera. Uz nekoliko korekcija, dobili smo dovoljno dobar model koji je poslužio kao osnova za dalji rad.

Obrada podataka

Obrada podataka.

Obrada podataka

Sken je korišten kao osnova za daljni rad.

THINKDESIGN

MODELIRANJE POKLOPCA U PROGRAMU THINKDESIGN

Za modeliranje poklopca koristili smo program ThinkDesign, koji je sa svojim brojnim korisnim karakteristikama odlična platforma za crtanje modela bilo kojeg oblika. Moralo se uzeti u obzir nekoliko faktora, poput otpornosti na vibracije tokom vožnje i temperature. Električni automobili se ne pregrijavaju u istoj mjeri kao ostali, ali u ljetnim mjesecima refleksija sunčevih greda može brzo dovesti do previsokih vrijednosti.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

CAD model poklopca, napravljen u programu ThinkDesign.

Modeliranje u programu ThinkDesign

Pogled poklopca sa strane.

Kao što vidite na slikama, poklopac nije od jednog komada, već se sastoji od nekoliko manjih. Centralni dio se sastoji od dvije veće površine koje zatvaraju otvor i povezane su sklopivim elementom radi lakše montaže. Ploče imaju dodatni element rebara, koji omogućava dovoljnu krutost i sprečava savijanje. Izrađene su od ABS plastike.

Bočni pini su posebno izrađeni, jer u slučaju kvara nije potrebno zamijeniti cijele ploče, već ih jednostavno zamijeniti. Izrađeni su od ASA plastike.

Za pričvršćivanje su morala biti napravljena još dva vijaka, koja se zatim uvrću u šasiju i u velikoj mjeri stabiliziraju poklopac na mjestu.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

Unutrašnji deo poklopca, gde se vide svi elementi – pini, rebra, spojni element ipd.

Modeliranje poklopca u programu ThinkDesign

Vanjski ili vidljivi dio poklopca.

Posljednji element su pini međuploča koji su izrađeni od fleksibilne plastike kako bi instalacija bila što čvršća. Međuploče se uklanjaju kada se koristi kuka za vuču. Centralna je namijenjena za samu kuku za vuču, a druga za električnu instalaciju. Dodatno smo za pomenute međuploče napravili ključ radi lakšeg uklanjanja.

INTAMSYS FUNMAT HT

3D ŠTAMPANJE POKLOPCA NA ŠTAMPAČU INTAMSYS FUNMAT HT

Za štampanje modela odlučili smo se za Intamsys Funmat HT 3D štampač, koji nudi štampane komade industrijskog kvaliteta. Prednost je dobro izolovana i zagrijana komora, koja uz sporo hlađenje omogućava da se završni komad ne uvija tokom hlađenja. Bili smo zadovoljni proizvodom i uslijedila je posljednja akcija, montaža na auto.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Konačni proizvod odštampan na Intamsys Funmat HT.

Vijak za pritrditev.

Vijak za fiksno pričvršćivanje na šasiju.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Vijak, koji pomaže da se uklone međuploče.

Poklopac kuke za vuču, odštampan na Intamsys Funmat HT

Vidljivi dio poklopca.

MONTAŽA POKLOPCA NA ŠASIJU AUTOMOBILA

Montaža poklopca bila je laka i brza. Rupa se potpuno zatvorila, ostavljajući prljavštinu izvan šasije automobila. Također smo testirali uklanjanje obje međuploče pomoću vijaka kako bismo bili sigurni da kupac može funkcionalno koristiti poklopac. Sve je proteklo po planu i vjerujemo da će stranka još dugo biti zadovoljan rješenjem i korisnom vrijednošću proizvedenog poklopca kuke za vuču.

Poklopac kuke za vuču na automobilu Tesla

Montaža bila je laka i brza.

Funkcionalna vrijednost poklopca.

Poklopac predstavlja funkcionalnu vrijednost.