METAL 3D ŠTAMPANJE U KOMBINACIJI

SA hyperMILL – SAVRŠENO RJEŠENJE

hyperMILL CAD/CAM softver pruža sinergiju

između metal 3D štampe i završne mašinske obrade.

hyperMILL & 3D printanje
Michael Meyer using hyperMILL

Poslednjih godina, metal 3D štampanje je postalo ustaljeni proces industrijske proizvodnje. Selektivno lasersko topljenje metala (SLM) na bazi praha je posebno popularno, jer stvara vrlo homogenu mikrostrukturu sa minimalnim prazninama. Gustina 3D štampanih dijelova tako premašuje 99,8 posto.

Zanimljiva je činjenica da su dijelovi napravljeni tehnologijom selektivnog laserskog topljenja (SLM) u prosjeku 20 do 30 posto mehanički otporniji od dijelova od livenog aluminija.

3D ŠTAMPA I MAŠINSKA OBRADA U JEDNOM – BUDUĆNOST PONUDE?

Parare GmbH je ponudnik usluga, specijaliziran za industrijsko 3D štampanje metala i plastike. Kompanija je prepoznala potencijal ove tehnologije prije mnogo godina. 3D štampa je direktan proizvodni proces zasnovan na CAD podacima i ne zahteva alate, kalupe ili CAM programiranje za proizvodnju delova.

 

Što su konvencionalniji sekvencijalni koraci potrebni za proizvodnju komponente, to je razumnije koristiti 3D štampanje, jer složenost nema veliki uticaj na troškove u aditivnim procesima. Ponuda Parare je stoga posebno pogodna za proizvodnju prototipova i malih serija, gdje proizvodnja skupih kalupa ne bi bila izvodljiva. 3D štampa je takođe korisna u slučaju proizvodnje malih količina rezervnih delova.

Parare - 3D print & CNC
Nihajna roka izdelana s hyperMILL

Optimizirana za težinu i snagu, ova nihajna ruka je napravljena od praha korištenjem procesa selektivnog laserskog topljenja metala (SLM). Ima mnogo područja koja zahtijevaju dalju obradu.

Shvatili smo da je veza između 3D štampe i mašinske obrade veoma važna. Ovdje je hyperMILL CAD/CAM softver od OPEN MIND savršeno rješenje za nas.”

 – Sven Skerbis, direktor kompanije Parare

KOMPLETNA PONUDA SA hyperMILL CAD/CAM SISTEMOM

Parare gmbh using hyperMILL

Matthias Bath i Sven Skerbis su osnovali kompaniju Parare 2017. godine. Dobavljač usluga proizvodnje specijaliziran je za industrijsko 3D štampanje metala i plastike.

Parare prenosi svoje znanje kupcima i sugeriše im gde upotreba 3D štampe ima smisla. Oni pomažu klijentima u fazi optimizacije dizajna, a zatim proizvode komponente. Osim SLM 3D štampanja, oni također pružaju mašinsku obradu kako bi svojim kupcima dali najbolje moguće krajnje proizvode.

Prahovi koji se koriste u selektivnom laserskom taljenju (SLM) uključuju materijale na bazi nerđajućeg čelika, titanijuma, aluminijuma i nikla. Često je u 3D štampanju potrebno dodati potporne konstrukcije za zidove koji prelaze 45 stepeni nagiba. Potonji se kasnije moraju ukloniti, što se u kompaniji Parare postiže mašinskom obradom. Isto tako, takva obrada je važna za funkcionalne i zaptivne površine, spojeve i navoje kako bi se osigurala potrebna razina preciznosti i kvaliteta površine.

hyperMILL CAM programska oprema

VAŽNOST INTERFEJSA ZA FINALNU OBRADU

Prethodno je u kompaniji Parare ovaj posljednji korak bio povjeren vanjskim izvođačima, njihovim partnerima. Iskustvo ih je naučilo da je interfejs za finalnu obradu veoma kritičan. Ako osoba koja programira ili obrađuje dio nije sama kreirala sirove podatke za 3D štampanje, to će često rezultirati dugim vremenom obrade i, u najgorem slučaju, greškama. Cijena odbijanja komada je u ovoj fazi vrlo visoka.

Iz tog razloga, početkom 2019. godine, menadžment kompanije Parare je krenuo u realizaciju cilja da sami obezbijedi završnu obradu. Namjerili su da pronađu odgovarajućeg “saradnika”, moćan CAD/CAM softver sa 5-osnom obradom.

hyperMILL & additive manufactured part

DA LI JE DOŠLO VRIJEME DA SU (KONAČNO) POSEGNULI ZA hyperMILL CAD/CAM SOFTVEROM?

5-osno programiranje v hyperMILL

Obrada aditivno kreiranih komponenti se obično pruža 5-osnom tehnologijom. hyperMILL nudi cikluse obrade za ovu svrhu.

U kompaniji Parare odlučili so se za mašinu Hermle C30 U i upoznali se sa hyperMILL CAD/CAM softverom kompanije OPEN MIND Technologies AG.

Michael Meyer, koji je zadužen za programiranje i obradu, veoma je zadovoljan integrisanim hyperCAD-S, koji je “CAD for CAM” sistem. Michael radi na ovaj način više od deset godina i ne zna za nijedan drugi sistem koji može biti tako dobar kao hyperMILL kada je u pitanju 5-osna obrada. Osim toga, hyperCAD-S mu omogućava da lako dodaje različita geometrijska tijela ili popravlja pogrešno definirane površine.

IZRADA KOMPONENTI ZA 3D ŠTAMPU SA hyperCAD-S

Većinu vremena dobijaju CAD podatke od kupaca za izradu dijelova. Ako potonji nisu pogodni za 3D štampanje, prvo se prenose u hyperMILL, a zatim obrađuju u hyperCAD-S. Michael Meyer provjerava površine, zaglađuje ih i po potrebi dodaje potporne i stezne strukture. Za mjesta koja se obrađuju, izračunava potreban dodatak za optimalno glodanje i dio je spreman za proizvodnju.

Michael Meyer programira v hyperMILL

Michael Meyer, uređuje i dodaje pre 3D štampanja

podatke o komponentama u hyperCAD-S.

hyperMILL PRUŽA PRAVE STRATEGIJE ZA BILO KOJI OBLIK KOMADA

Simulacijska orodja v hyperMILL

Alati za simulaciju u hyperMILL pružaju
sigurnu obradu u 5-osnom obradnom centru.

Entuzijazam Michaela Meyera ne prestaje sa hyperCAD-S, već je pojaćan CAM programiranjem. Strukture stvorene 3D štampanjem često su vrlo složene i mogu se obraditi samo sa 5-osnim strategijama. Upravo je to jedna od prednosti softvera hyperMILL CAD/CAM, jer nudi nekoliko strategija nagiba. Ovo omogućava Michaelu da odabere odgovarajuće rješenje za geometriju svakog dijela i materijala i kinematiku mašine.

KRAĆE VRIJEME PROGRAMIRANJA ZBOG “FEATURE & MACRO” TEHNOLOGIJE U hyperMILL

Ono što Michael Meyer posebno voli kod hyperMILL je programiranje pomoću makro tehnologije. hyperMILL sa svojim funkcijama makro tehnologije i povezanim procesima pruža izvrsnu osnovu za automatizovano programiranje. Ovo mu štedi mnogo vremena već u fazi programiranja. Usput, to se odnosi i na druge složene dijelove koji zahtijevaju glodanje.

Za Michaela Meyera, dobra baza podataka (database) je ključ za efikasno programiranje i pouzdanu obradu. Čak iu ovoj fazi, hyperMILL nudi najbolje rješenje.

Hermle C30 U machining with hyperMILL

Prilagodljiv, precizan i robustan – Hermle C30 U, zajedno sa hyperMILL softverom, idealna je kombinacija za Parare.

Za Parare, obradni centar koji se koristi i za grubu i za završnu obradu također mora biti pouzdan. Za grubu obradu Michael koristi modul hyperMILL MAXX Machining iz paketa “performance”, koji nudi rješenja za glodanje visokih performansi (HPC) sa spiralnim i trohoidnim pomicanjem alata. Paket kombinuje optimalne putanje glodanja, maksimalno uklanjanje materijala i minimalno vreme obrade.