NAPREDNO OBRAZOVANJE UZ MAKERBOT METHOD X NA PRESTIŽNOM UNIVERZITETU

Univerzitet primijenjenih nauka Karlsruhe obogaćuje kurseve aditivnog dizajna i proizvodnje sa 3D MakerBot štampači. Studenti koriste i MakerBot METHOD X za izradu prototipa, u istraživanju i razvoju, u projektima, tezama i drugo.

UNIVERZITET KOJI PROMOVIRA NAPREDNO OBRAZOVANJE

Univerzitet primijenjenih nauka (HsKA) bio je osnovan 1878. godine i nalazi se u Baden-Württembergu u Njemačkoj. Ima dugu i bogatu istoriju zasnovanu na istraživanju, obrazovanju i inžinjeringu. Kroz tehničku i akademsku obuku, univerzitet priprema studente sa važnim vještinama za uspjeh u karijeri.

Univerzitet primijenjenih nauka Karlsruhe

VISOKOTEHNIČKA OPREMA TAKOĐE UKLJUČUJE 3D ŠTAMPAČE

HsKA je dobro opremljena visokotehnološkom opremom za dizajn, inženjering i proizvodnju, uključujući 3D štampače. Laboratorija za aditivni dizajn i proizvodnju nudi studentima upotrebu različitih tehnologija 3D štampanja, kao što su FFF (fused filament fabrication), SLA (stereolithography) i DLP (digital light processing). Laboratorija ima nekoliko MakerBot 3D štampača, uključujući METHOD X.

MakerBot 3D štampači na Univerzitu primjenjenih nauka Karlsruhe

“Vjerujem da je 3D štampa vrijedna tehnologija za rješavanje problema i prednost u budućnosti. Važno je to uključiti u proces naše edukacije kako bismo studentima omogućili rukovanje opremom koja se danas koristi u projektantskim i proizvodnim kompanijama,” rekao je prof. dr. Florian Finsterwalder.

DODATA VRIJEDNOST 3D ŠTAMPE

Prof. dr. Finsterwalder predaje aditivni dizajn i proizvodnju, gdje studente podučava osnovama na teoretskom i praktičnom nivou. Studenti uče kako da ideje pretvore u korisne proizvode. Oni prodiru u različite materijale, procese, tehnologije i održive prakse u cijelom spektru aditivne proizvodnje. Studenti uče više od samo izrade prototipova dok uče o cijelom lancu industrijske proizvodnje.

MakerBot
MakerBot Method X 3D štampač

“Naš plan je da se sve više fokusiramo na industrijske delove, tako da su nam mogućnosti 3D štampanja veoma važne. Vjerujemo da je MakerBot METHOD X savršen startni uređaj koji može osigurati dijelove industrijskog kvaliteta,” dodao je. “Dimenzijska tačnost nam je posebno važna. Grijana komora METHOD X i čvrsti čelični okvir za visoku preciznost.”

PRIPREMA STUDENATA NA 4.0 INDUSTRIJU

“3D štampa kao dio razvoja proizvoda može biti velika prednost za preduzeća. Može ubrzati i poboljšati proces dizajna omogućavajući dizajnerima da češće testiraju ideje,” rekao je Steven Seither, diplomirani student na HsKA.

3D štampa u obrazovanju

POVRATNE INFORMACIJE STUDENATA O METHOD X SU POZITIVNE

3D štampa sve više dobija na zamahu u obrazovanju. Povratne informacije studenata METHOD X bile su izuzetno pozitivne. Uz 3D štampanje, oni realizuju svoje ideje, dok stiču iskustvo i veštine koje će im trebati u profesionalnoj karijeri. Da im pružimo priliku da rade u stvarnim poslovnim situacijama uz podršku lokalnim preduzećima. Naime, univerzitet sarađuje sa “startupovima” u kreiranju vrhunskih projekata i pomaže im da se zaposle nakon diplomiranja.

Povratne informacije studenata o Method X su pozitivne.

3D ŠTAMPANJE POSTAJE SVE VAŽNIJE

Prof. dr. Finsterwalder apsolutno vjeruje da 3D štampa podstiče kreativnost i osigurava profesionalni razvoj. U prošlosti su mogućnosti za realizaciju prototipova bile prilično ograničene zbog vremena i visokih troškova. Danas nam 3D štampa nudi mogućnost brze izrade dijelova i prototipova. Čak ni proces razvoja ovih objekata više ne ostaje samo na teoretskom nivou. Studenti se direktno suočavaju sa izazovima i problemima i koriste 3D štampanje kao tehniku ​​rešavanja problema i završnu realizaciju projekta.