MAKERBOT CLEAN AIR SYSTEM

Osigurajte najbolji kvalitet zraka tokom 3D štampe u radnom prostoru s inteligentnim sistemom HEPA filtera koji je razvio MAKERBOT. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Upoznajte novi sistem HEPA filtera koji je razvio MakerBot za njihovu najkvalitetniju liniju 3D štampača – METHOD. S novim izumima koji se nadograđuju, stručnjaci su razvili sistem do te mjere da zarobljava sve štetne čestice koje bi inače mogle biti udahnute. Pored toga, vaše će okruženje ostati čisto, uprkos upotrebi različitih materijala za 3D štampu. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Za ovo postignuće dobili su i GREENGUARD certifikat koji znanstveno potvrđuje kvalitet rada.

Greenguard certifikat

METHOD LINIJA

Linija METHOD smatra se jednom od najfinijih linija u tehnologiji 3D štampe. To su 3D štampači industrijskog kvaliteta. Grijana komora pomaže vam da sada napravite najpreciznije komade, a otvorena platforma omogućava upotrebu različitih materijala. Povrh svega, dodali su najprecizniji HEPA sistem filtera u liniju za najbolje iskustvo. 3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Linija MakerBot Method sa HEPA sistemom filtera za čisti vazduh
Linija MakerBot Method sa HEPA sistemom filtera za čisti vazduh

KARAKTERISTIKE SISTEMA “CLEAN AIR”

  • najbolja zaštita od kemikalija uz pomoć UPF (Ultrafine Particles – ultrafine čestice)
  • bez opasnosti dok premeštate štampač
  • eksperimentiranje sa materijalima za 3D štampu sa malim rizikom

3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

Smart Control
Smart Control

KOME JE SISTEM POGODAN?

Definitivno, upotreba sistema slučaj je za sve korisnike, posebno za male prostore, prostorije s lošim protokom zraka, veći broj 3D štampača u sobi i one koji češće štampaju. Stoga ga koriste u obrazovnim institucijama, gdje se suočavaju sa upravo gore navedenim problemima.

3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit

 Upotreba u obrazovnim institucijama.
Ekološki prihvatljivo.

ŠTO SVE TREBA JE UZETI U OBZIR DA BI SE POSTIGAO NAJVIŠJI KVALITET ZRAKA?

Pružajuči više prostora.

Pružajuči više prostora.

Efikasan sistem ventilacije.

Efikasan sistem ventilacije.

Gustina 3D štampača u prostoru.

Gustina 3D štampača u prostoru.

Udaljenost od 3D štampača.

Udaljenost od 3D štampača.

Vrijeme štampanja.

Vrijeme štampanja.

Izbor ekološkog materijala za 3D štampu.

Izbor ekološkog materijala za 3D štampu.

UPOTREBA

Sistem je jednostavan za upotrebu, jer se direktno povezuje sa ugrađenim računarom linije METHOD, što omogućava prilagođavanje materijalu koji se štampa, temperaturi komore i spoljnoj temperaturi.

Što se tiče promjene filtera, također ne morate brinuti, jer vas sam sistem upozorava kada je vrijeme za promjenu filtera, a potonje je jednako lako.

3D tisk, 3D print, 3D printer, 3D štampač, 3D, stampac, 3D štampači, 3D pisač, 3D pisači, 3D tisak, 3D ispis, 3D štampanje, 3D pisanje, 3D printers, FlashForge, Method, Stratasy, Creator, Adventurer, Guider, MarkForged, Ultimaker, Zortrax, Raise3D, Azurefilm, 3D Jake, 3D Shark, Formlabs, Mayku Formbox, Stratasy, resin 3D printer, metal 3D printer, SLS 3D printer, top 3D printers, sla 3D printer, 3D printer for sale, dynamic, Photocentric, 3D printer cijena, 3D printer cost, 3D printer Hrvatska, 3D štampač Srbija, 3D štampač BIH, 3D printanje zagreb, 3D printanje prodaja, 3D stampac cena, 3D stampanje cena, Izit