hyperMILL NUDI JOŠ BOLJE “END-TO-END” CAM RJEŠENJE

Više funkcija, optimizovane strategije i druga poboljšanja: OPEN MIND je nadogradio svoj hyperMILL CAM softver za NC programiranje. To uključuje optimizacije za hyperMILL VIRTUAL Machining, poboljšanja 5-osnih strategija za bolje rezultate u pogledu kvaliteta površine i nove mogućnosti za 2D funkcionalnost.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje

Pruža najbolje rezultate u pogledu kvaliteta površine.

OPTIMIZOVANI CAM SOFTVER ZA NC PROGRAMIRANJE

hyperMILL VIRTUAL Machining predstavlja pouzdano generisanje, optimizaciju i simulaciju NC koda. Sa paketom ciljanih rješenja, Virtual Machining modul se može koristiti za mapiranje svih koraka u CNC proizvodnji radi potpune kontrole procesa. Modularna tehnologija sada također podržava programe aditivne proizvodnje. Modul Optimizer, koji nudi algoritme za efikasnu višestruku obradu, takođe ima funkciju “Optimized Table-Table Logic” za jednostavno programiranje i kraće vreme između rezova.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Virtual Machining

hyperMILL VIRTUAL MACHINING.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Virtual Machining simulacija

Simulacija.

Korisnik bira udaljenost, a Optimizer automatski izračunava sigurne udaljenosti koristeći neobrađeni dio, komponentu i stezaljke odabrane sa liste obaveza. Određena udaljenost se održava od svih komponenti, a sekvence pokreta se optimiziraju automatski. Također, nova funkcija direktnog prijenosa podataka u CONNECTED Machining modulu pruža dodatnu sigurnost prilikom unosa alata. Umjesto ručnog unosa, parametri se prenose direktno sa hyperMILL na kontroler.

BESPRIJEKORNA SINTEZA VIRTUELNOG I PRAVOG SVIJETA

Tri modula unutar hyperMILL VIRTUAL Machining osiguravaju besprijekornu integraciju virtualnog i stvarnog svijeta i čine jezgro simulacijskog rješenja:

  • Modul “Center” virtuelno mapira stvarne situacije obrade za mašinu i kontroler te ih simulira na osnovu NC koda.

  • Modul “Optimizer” nudi algoritme koji osiguravaju efikasnu več osnu obradu. Takođe automatski prepoznaje najbolji nagib za vrhunske rezultate površinske obrade.

  • Modul “CONNECTED Machining” omogućava dubinsko umrežavanje i sinhronizaciju mašina.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Optimizer

Optimizer.

INTELIGENTNO PORAVNANJE KOMPONENTI

Još jedan alat za osiguranje veće efikasnosti obrade je inteligentno poravnavanje komponenti u realnom vremenu u CAM pomoću hyperMILL BEST FIT modula. Izvanredna komponenta se sondira  na mašini pomoću “3D probing”. Tačke sondiranja se šalju nazad u CAM u obliku dnevnika merenja. hyperMILL BEST FIT zatim fino podešava NC kod na stvarnu poziciju komponente. Prilagođeni NC kod se naknadno simulira na stvarnoj postavci stezanja i automatski optimizira.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje 3D probing

3D PROBING.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Best Fit

Best Fit.

5-OSNA RADIJALNA OBRADA

Strategije obrade za 2.5D, 3D, HSC, glodanje i 5-osne aplikacije nude idealno rješenje za svaku situaciju obrade. Nova strategija “Flow Equidistant” prva je takve vrste koja podržava generiranje putanje alata uz kontinuirano dodavanje za vertikalne i zahtjevne površine. To znači da se ove površine mogu integrirati u cijeli niz tretmana i izvesti u jednom koraku. To osigurava najviši kvalitet površinske obrade.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Smooth Overlap

Smooth Overlap.

Namjenski 3-osni strojni način uvelike pojednostavljuje korištenje radijalne obrade, a funkcija “Smooth Overlap” može se primijeniti na područje glodanja bez odabira granične krivulje.

PROGRAMIRANJE ZA OKRETANJE JE JOŠ BRŽE I LAKŠE

hyperMILL sada nudi praktično programiranje za dvostranu obradu na glavnim i kontra vretenim mašinama. Poslovi obrade se jednostavno programiraju kao “Main Spindle” i “Counter Spindle”, koji se dodjeljuju odgovarajućim stranicama za obradu. NC izlaz sa glavne i suprotne strane i prenos komponenti se vrši u jednom NC programu sa modelom mašine i postprocesorom.

hyperMILL CAM softver end-to-end rješenje Smooth Overlap