hyperMILL u medicini:

“MACHINING FOR MANKIND”

Medicinska industrija brzo raste, a vremenski i troškovni pritisci su visoki, pa je smanjenje troškova ključno. Kako možete ispuniti takve zahtjeve?

Dobar CAM softver je važan faktor u procesu. Sa hyperMILL CAM softverom iz OPEN MIND Technologies, možete brzo i jednostavno kreirati sigurne NC kodove za izradu prototipa u izradi alata ili proizvodnji. Osim toga, hyperMILL se uspješno koristi širom svijeta od strane poznatih medicinskih proizvođača i dobavljača koji uvijek mogu računati na superiornost ovog CAM softvera.

RAZNOVRSTNOST DELOVA – fleksibilnost je ključna

Glodate li prototipove od čvrstog materijala? Da li pravite šablone i alate za termoformiranje? Ili imate sekundarne operacije nakon livenja ili štampanih implantata? hyperMILL nudi prave komplete alata za cijeli niz dijelova u medicinskoj industriji. Lako i fleksibilno kreirajte sigurne NC kodove i značajno smanjite troškove.

RAZNOLIKOST MATERIJALA – CAM softver kao važan faktor

Da li vam je obrada titana, kobalta ili hroma poseban izazov?

Koristite moćnu bazu podataka alata sa sučeljima za kataloge poznatih proizvođača alata. Odgovarajući tehnološki parametri u kombinaciji s validiranim 2.5D, 3D ili 5-osnim strategijama su ključ uspjeha. Čak i najzahtjevniji materijali mogu se lako obraditi pomoću hyperMILL.

AUTOMATIZACIJA hyperMILL CAM softvera

Da li svakodnevno proizvodite mnoge grupe dijelova u nekoliko standardnih veličina?

Automatizirajte CAM programiranje dijelova kao što su koštane ploče, implantati koljena ili šablone zgloba kuka sa hyperMILL softverom. Iskoristite prednosti automatizacije da uštedite vrijeme.

USPJEŠNA PROIZVODNJA MEDICINSKIH ALATA I IMPLANTATA S hyperMILL

INTUITIVNOST

Jednostavna i fleksibilna CAM oprema za praktično programiranje širokog spektra dijelova.

PRAKTIČNOST

Provjerene putanje alata i tehnološki parametri i posebno razvijen CAD za CAM opremu.

INOVATIVNOST

CAD/CAM tehnologije orijentirane na budućnost i strategije održive konkurentnosti.

GARANCIJA KVALITETA

Minimiziran naknadni tretman zahvaljujući visokokvalitetnim površinama sa glatkim prijelazima.

SIGURNOST

Pouzdan proces obrade zahvaljujući jedinstvenoj NC simulaciji i optimizaciji NC koda.

AUTOMATIZACIJA

Programiranje grupe delova u rekordnom vremenu, zahvaljujući visokom stepenu automatizacije.

Više detalja o specifičnim oblastima upotrebe hyperMILL CAM softvera biće otkriveno u sledećem članku.