INTELIGENTNO PORAVNAVANJE DIJELOVA

Best fit alignment

Trošite li puno vremena, truda i strpljenja za poravnavanje komada ili rad na mašini i na kraju vaš proizvod ne ispunjava kriterije?

Sada imamo jednostavno i učinkovito rješenje ovog problema!

Zahvaljujući hyperMILL BEST FIT, sve nesigurnosti povezane sa kritičnim međupovršinama uklanjaju se pritiskom na dugme. Jednom kada otvorite vrata mašine nakon obrade, više nećete imati neugodnih iznenađenja. Stručnjaci iz OPEN MIND Technologies AG  s hyperMILL BEST FIT osiguravajo siguran, precizan postupak.

“Zahvaljujući hyperMILL BEST FIT, dugotrajno i nepouzdano poravnavanje komponenata na mašini stvar je prošlosti. hyperMILL otkriva situaciju na stroju i gotovo poravnava dio.

Manfred Guggemos, Product Manager, OPEN MIND Technologies AG 

KONVENCIONALNA PORAVNAVA DIJELOVA – PUNO NAPORA SA NISKOM NIVOOM SIGURNOSTI

Do sada je bila uobičajena praksa da se rad i stezanje u mašini prilagode uslovima NC programa. Dio je ručno poravnan, pomoću brojača, ciklusa regulatora i puno njege. Stvarni svijet (stezanje) prilagođen je virtualnom svijetu (programiranje). Ovo je dugotrajan proces koji se često ponavlja nekoliko puta, ali rezultat na kraju često nije siguran, što je stvarni problem za sve uključene, bilo da su to operateri mašina, šefovi odjela ili uprava.

Manual

PORAVNAVANJE U REALNOM VREMENU S hyperMILL BEST FIT – BRZO, SIGURNO, TAČNO

Uz hyperMILL BEST FIT sistem razvijen je inteligentan proces poravnanja koji je integriran u CAM sistem i nudi učinkovito rješenje ovog problema. Ideja koja je u prvom planu je, naravno, poravnanje u realnom vremenu u CAM-u. Izvanredni dio testiran je na uređaju 3D sondiranjem, a tačke sondiranja vraćaju se natrag CAM sistemu u obliku izvještaja o sondiranju. Tada se hyperMILL BEST FIT NC kod precizno prilagođava stvarnom položaju. Na taj se način virtualni svijet (programiranje) prilagođava stvarnom svijetu (stezanje), a ne obrnuto! Prilagođeni NC kod simulira stvarnu postavku stezanja u virtualnoj mašini i automatski optimizira pomoću NC Optimizer-a. Da bi osigurao siguran i precizan postupak, rukovalac strojem zatim vrši provjeru, a zatim započinje obradu bez potrebe ručnog poravnavanja komponente na mašini. Prednosti uključuju veliku uštedu vremena, sigurnu obradu i zagarantovane procese!

Best Fit

hyperMILL BEST FIT

Na snimku zaslona iznad možete vidjeti zašto je HyperMILL® BEST FIT toliko jedinstven i kako možete iskoristiti ovu inovativnu tehnologiju.

KARAKTERISTIKE:

 • Brzo i pouzdano poravnavanje dijelova u CAM sistemu u stvarnom vremenu
 • Simulacija stvarnog radnog položaja u virtualnoj mašini
 • NC izlaz na stvarnom radnom položaju
 • Automatska kompenzacija ograničenja i sudara mašine

PREDNOSTI:

 • Sigurna obrada
 • Nije potrebna složena oprema za stezanje/mjerenje
 • Zajamčeno vrijeme instalacije i postupci
 • Kraće vrijeme protoka
 • Vještine stezanja/poravnanja nisu potrebne
 • Manje projektnih napora → Nije potrebna pomoćna geometrija
 • Nije potrebno podešavanje nulte točke na regulatoru
 • Lako prilagodite programiranje drugoj mašini
Nenatančni surovi deli

Netačni sirovi dijelovi.

Ulitki/varjeni deli

Odljevci/zavareni dijelovi.

Kovani deli

Kovani dijelovi.

Deli narejeni z dodajno tehnologijo.

Dijelovi izrađeni dodatnom tehnologijom.

Drugo vpenjanje/popravilo

Ostalo stezanje/popravak.

Drugo vpenjanje/popravilo

Ostalo stezanje/popravak.