AUTOMATIZACIJA SA SOFTVEROM

Naši partneri, OPEN MIND, primjećuju da potražnja za standardiziranim CAM programiranjem raste

Stručnjaci za CAD/CAM u OPEN MIND Technologies AG otkrili su snažan trend ka automatiziranom stvaranju programa. Industrijski inovatori procjenjuju da se broj automatiziranih projekata među korisnicima softvera hyperMILL® CAD/CAM utrostručio u godini 2020. Istovremeno, potražnja za hyperMILL AUTOMATION Center Advanced takođe se znatno povećala, jer ova verzija nudi sveobuhvatan niz alata za automatizaciju.

“Što postaju moćniji obradni centri i alati, to češće programiranje CAM postaje usko grlo”, objašnjava Rico Müller, menadžer CAD/CAM projekata automatizacije u OPEN MIND Technologies AG. “Kompanije traže rješenja koja im omogućavaju da poboljšaju svoje programiranje CAM automatizacijom procesa. Čak i najsloženiji i najrazličitiji izratci nastaju na osnovu niza sličnih procesa koji se mogu standardizirati. HyperMILL već neko vrijeme nudi kolekcije alata, prepoznavanje karakteristika i makronaredbe za standardizaciju. Oni se sada sve više koriste u proizvodnoj industriji za automatizaciju stvaranja CAM programa”, dodaje on.

hyperMILL automatizacija

HyperMILL automatizacija

Od standarda programiranja do automatizacije procesa

Osnovna verzija hyperMILL AUTOMATION Center takođe omogućava korisnicima da automatiziraju postupak stvaranja radnih lista i odaberu i instaliraju stezne uređaje. Pored toga, za sve programere može se definirati jedan postupak. Napredna verzija omogućava vam definiranje i standardizaciju čak i složenih procesa. Rješenje se uglavnom fokusira na pojedinačne elemente CAD modela. Moguće je definirati sve, od koraka za pripremu podataka i programiranje, do simulacije i generiranja NC programa. Jednom kada je proizvodni proces definiran, može se primijeniti na sve nove komponente, započinjući automatski. Ako postoje odluke koje se ne mogu donijeti sa potpunom sigurnošću u automatiziranom procesu, od korisnika se traži da donese odgovarajuće odluke tijekom provedbe programa. Korisnik se interaktivno vodi kroz pojedinačne korake procesa, što skraćuje vrijeme programiranja.

Dodata CAM kompetencija

Sposobnost efikasnog stvaranja vlastitih rješenja za automatizaciju povećava znanje programiranja naših kupaca“, uvjerava Rico Müller. “S jedne strane, vidimo da korisnici softvera hyperMILL, koji koriste automatizaciju, dobivaju potpuno novu perspektivu svojih procesa. Potonji preispituju svoje procese s ciljem njihove optimizacije. Sljedeći aspekt je da automatizacija pokriva brojne jednostavne zadatke, jer od samog početka može umetnuti stezne uređaje ili rupe za programiranje. To korisnicima daje više vremena za optimizaciju složenijih zadataka.”

Usluge ili interni projekti

Dostupnost hyperMILL AUTOMATION Center Advanced otvorila je CAM automatizaciju svim kompanijama koje si ne mogu priuštiti korištenje usluga vanjskih programera zbog strogih internih sigurnosnih zahtjeva. Kompanije u svim industrijama koje proizvode vlastite proizvode sada mogu biti dobro pripremljene za automatizaciju CAM-a ako već rade prema pravilima dizajna. Stvari su malo teže za ugovorne proizvođače, ali još više imaju koristi od ubrzanih procesa. “U jednom projektu uspjeli smo postaviti automatizirane procese za ugovornog proizvođača, a sada se koristi za obradu narudžbi putem web portala s CAD prijenosom podataka”, kaže Rico Müller.