ADITIVNA PROIZVODNJA DODANA hyperMILL CAM SOFTVERU

hypermill-cad-cam

hyperMILL CAM softver kompanije OPEN MIND Technologies, vodećeg svjetskog programera CAD/CAM softverskih rješenja, dodana je još aditivna proizvodnja.

hyperMILL-cad-cam-aditivna-proizvodnja

hyperMILL Additive Manufacturing (aditivna proizvodnja) omogućava fleksibilnost upravljanja aditivnih procesa.

hyperMILL SOFTVER OPET SA VELIKIM KORAKOM NAPRED

Pored podrške procesima 3D štampe, softver hyperMILL CAD/CAM, zajedno sa značajkom Additive Manufacturing, pruža efikasnu hibridnu obradu uz istovremenu aditivnu i suptraktivnu obradu na jednoj mašini. Softver hyperMILL optimiziran je tehnologijom aditivne proizvodnje kako bi se povećala efikasnost, tačnost i pouzdanost aditivnih i hibridnih proizvodnih procesa.

aditivni-postupak-hyperMILL
aditivni-postupak-hyperMILL

Aditivni postupak na aerospace mlaznici.

“Naš rani rad na polju aditivne proizvodnje urodio je plodom. hyperMILL omogućava nam povećanje efikasnosti, tačnosti i pouzdanosti aditivnih i hibridnih proizvodnih procesa. Te nove postupke želimo uklopiti u ustaljene procese, što će povećati njihovu efikasnost. Možemo doprinijeti mnogim inovativnim rješenjima i želimo značajno proširiti spektar mogućnosti za ove nove procese.”

5-OSNA OBRADA ZA DED IN WAAM

hyperMILL omogućava vrstu fleksibilnih opcija za izuzetno složenu simultanu 5-osnu obradu za tehnologije “Directed Energy Deposition” (DED) in “Wire Arc Additive Manufacturing” (WAAM). Uz pomoć aditivne proizvodnje možete kontrolirati i lasersku obradu i WAAM, istovremeno omogućavajući jednostavno programiranje i automatsku simulaciju kako bi se spriječili sudari.

Ako 3D štampani dijelovi nemaju željeni kvalitet površinske obrade ili sadrže potporne konstrukcije koje je potrebno ukloniti, posljednje se mogu ukloniti 5-osnom obradom nakon štampanja, uključujući teško dostupna područja.

ZATO JE hyperMILL CAD/CAM SOFTVER NAJBOLJI IZBOR

Ključne su popravke oštećenih komponenti, dodatni površinski premazi ili stvaranje novih komponenata od podloge. Sve ovo takođe dodaje potpuno nove mogućnosti za kombinovanje različitih materijala kada se na nosive materijale moraju primeniti visokokvalitetni materijali. To čini hyperMILL CAD/CAM korak ispred drugog softvera.