3D ŠTAMPANJE: REVOLUCIJA U OBLASTI
DENTALNE MEDICINE

3D štampanje je moderna tehnologija koja nam omogućava proizvodnju trodimenzionalnih objekata iz CAD modela. Posebno se u posljednje vrijeme 3D štampanje proširilo i na područje dentalne medicine, što je ubrzalo razvoj i optimiziralo rad stomatologa. Pored 3D štampača, potonji mogu koristiti i 3D skenere, čime se smanjuje potreba za vanjskim saradnicima. 3D tehnologija na taj način omogućava još veću slobodu i nezavisnost u obavljanju profesije.

Zašto ne iskoristiti sve ove prednosti, koje pruža 3D štampanje?

3D tisk zobovja
3D tiskanje dentalna medicina

PROBOR TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPANJA

3D štampači su u početku bili vrlo ograničeni u svom području rada, jer je raspon materijala bio mnogo manji, a bili su i prilično skupi. Danas to definitivno više nije slučaj, jer je uvođenjem različitih tehnologija, 3D štampanje prodrlo u mnoge različite industrije.

3D tiskalnik Shining3D AccuFab L4K
3D natisnjeno zobovje na AccuFab L4K

UPOTREBA 3D ŠTAMPANJA U DENTALNOJ MEDICINI

Danas ćemo govoriti više o 3D tehnologiji u oblasti dentalne medicine. Kako je onda 3D štampanje korisno u profesiji stomatologa ili ortodonta?

Prisjetimo se kako se nekada radilo. Za liječenje, stomatolog je morao napraviti otisak pacijentovog zuba, a zatim čekati da mu drugi daju fizički model po kojem se on potom orijentiše. Danas i sam stomatolog može da skenira zube 3D skenerom. Umjesto da se oslanja na druge, može uz pomoć softvera dizajnirati novi zub, krunicu ili most, a potonje odštampati na 3D štampaču. Isto važi i za rad ortodonta, koji čak i sam može da napravi zubne aparate.

3D tiskanje zobovja na AccuFab L4K
3D tiskanje in dentalna medicina

ŠTA SE MOŽE UČINITI SA 3D ŠTAMPAČEM?

  • ZUBNE PROTEZE

  • GOTOVE PROIZVODE (mostovi, krunice…)

  • MODELE kao uzorci za dizajn gotovih proizvoda

  • ŠABLONE za bušenje

  • ZUBNE APARATE

LAKO DO 3D MODELA SA 3D ŠTAMPANJEM

Stomatolog ili ortodont može koristiti intraoralni 3D skener da dobije potrebna mjerenja za izradu modela zuba ili proteze. U softveru mogu dizajnirati gotove proizvode prema CAD modelu, pri čemu dolaze u obzir i 3D štampači za metal. Potonje se uglavnom odnosi na krunice ili mostove, ali s druge strane, stomatolog ili ortodont može napraviti stvarni fizički model zuba ili proteze, testirajući na taj način pristajanje u stvarnosti. Takva proizvodnja je mnogo preciznija, brža i jeftinija od tradicionalnih metoda.

Naravno, za takve primjene su najpogodniji resin 3D štampači (na smolu), koji postižu vrlo glatke završne površine, odnosno najsličnije površinama naših zuba. Jedan od potonjih je novi Shining3D AccuFab L4K 3D štampač.

Aoral Shining3D 3D skener
Auroscan-DS-EX Pro Shining3D 3D skener

DODATA VRIJEDNOST 3D ŠTAMPANJA SE TAKO POJAVA U…

Pacijentu je svakako potrebno manje posjeta i njegova stomatološka njega se završava mnogo brže. Rad stomatologa ili ortodonta je na taj način brži i efikasniji, a može primiti i više pacijenata. Preciznost štampanih 3D modela štampanih omogućava bolji kvalitet stomatoloških usluga. Upotreba 3D štampe u ordinaciji na taj način smanjuje troškove, omogućava nezavisnost i povećava broj liječenih pacijenata.

AccuFab L4K dental 3D tiskalnik