KORIŠČENJE DIGITALNEGA BONA ’22 V 3WAY

V kolikor se odločate za nakup 3D opreme, torej 3D tiskalnika ali 3D skenerja, imate sedaj tudi v 3WAY možnost koriščenja digitalnega bona. Idealna priložnost, da vstopite v svet 3D tehnologije ali nadgradite svojo opremo.

Digitalni bon 2022 v 3WAY

KAJ JE DIGITALNI BON ’22?

Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite tudi za nakup 3D tiskalnika ali 3D skenerja. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

KDO VSE LAHKO KORISTI DIGITALNI BON ’22?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,

  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

3D PRINTERJI

3D printerji

3D SKENERJI

3D skenerji

PAKETI

3D skenerji

KO BOSTE ODLOČENI ZA NAKUP…

Nam lahko za več informacij o postopku pišete na email naslov sales@3way.si

Digitalni bon v 3WAY