Shining3D color pack je dodatak, koji sadrži dodatnu kameru za prepoznavanje tekstura i boja našeg preskeniranog objekta.