Dental Model dizajniran je za izradu zubnih modela visoke rezolucije.

Resin je dizajnirana u suradnji sa dental tehničarima. Time je osigurana optimalna boja, osjećaj i performanse.

Dijelovi se skupljaju minalno, s tolorancijom od 50μm.