Idealan za izradu tvrdih predmeta koji imaju veliku čvrstoću i nisko istezanje. Zbog napetosti objekti se neće ukloniti. Može izdržati velike vlačna i posmična naprezanja i ima malo skupljanje.