Idealen za izdelavo trdih predmetov, ki imajo visoko trdnost in majhen raztezek. Objekti se zaradi napetosti ne bodo uklonili. Zdrži visoke natezne in strižne napetosti ter ima majhen skrček.