Performance Extruder za 3D printer Method dizajniran je za brzo 3D printanje bez ugrožavanja točnosti dijelova. Support 2 Performance Extruder optimiziran je za MakerBot Precision PVA.