Performance Extruder za 3D printer METHOD dizajniran je brzo 3D printanje bez ugrožavanja točnosti dijelova. Model 1XA Performance Extruder optimiziran je za materiale, kao što su ABS i ASA.