FlashForge Tough ABS-Like Photopolymer Resin (smola) je napredna verzija standardne smole sa sličnim mehaničkim svojstvima ABS plastike, kao što su visoka ukočenost i otpornost na udarce. Tough ABS-Like Photopolymer Resin omogućava bržu izradu prototipa, takođe na račun kraćeg vremena vezivanja, istovremeno pružajući čvrste i precizne proizvode.