Hotend Hardened – sklop mlaznice (kaljena, 0,6 mm – levi) zajedno sa rebrima za hlađenje za 3D štampač FlashForge Creator 3 Pro.