Originalna ojačana mlaznica (0,4 mm) za FlashForge Creator 3. Za 3D štampanje abrazivnih materijala.