Originalna ojačana šoba (0,4 mm) za FlashForge Creator 3. Za 3D printanje abrazivnih materialov.