Učinkovitije putanje alata s hyperMILL MAXX Machining

OPEN MIND je proširio funkcije u načinu rada za glodanje visokih performansi MAXX Machining

OPEN MIND Technologies AG  razvija modul visokih performansi hyperMILL® MAXX Machining, snažan alat za bušenje, grubu i završnu obradu visokih performansi. Moduli, koji se nalaze unutar CAM softvera hyperMILL® sadrže posebne strategije obrade. To omogućuje korisnicima da izvuku maksimum iz svojih obradnih kapaciteta.

Dva ključna poboljšanja dodana su u MAXX Machining paket

  • Kompletna tehnologija obrade džepova osigurava učinkovitiju obradu s glodalicama sa brzim posmacima.
  •  Za tokarenje su također na raspolaganju strategije grube i završne obrade visokih performansi.
maxx machining Trohoidno putanje alata

Trohoidne putanje alata za vrlo učinkovito tokarenje

Maxx Machining zaokruženja

Za zaokruživanje: Izvršite kvalitetne prelaze između dvije površine.

Maxx Machining površine

Obrada kompleksnih površina – Jednostavan odabir, brzo programiranje (više ne zahtijeva dugotrajno modeliranje reznih kontura u CAD sustavu).

Maxx Machining džepovi

Kompletna tehnologija obrade džepova savršeno se uklapa u oblik obratka i optimizira putanje za strojeve s brzim posmacima.

Maxx Machining bačvasta glodala

Učinkovita obrada nagnutih stjena bačvastim glodalima na 3-osnom stroju.

Maxx Machining bačvasta glodala

Ovaj video prikazuje visoko učinkovitu obradu hyperMILL® MAXX Machining.

OPEN MIND je uveo nove operacije tokarenje i grube obrade visokih performansi. To je učinjeno pomoću provjerenog koncepta trohoidnih putanja kretanja čak i kod tokarenja. Optimizirane i prilagođene putanje alata te tekuće kretanje stroja osiguravaju visoke performanse obrade.

Korisnik ima koristi od posebnih reznih pločica, što povećava pouzdanost i skraćuje vrijeme obrade.

Pored toga, OPEN MIND nudi i inovativnu strategiju koja optimizira upotrebu posebnih rollFEED reznih pločica. Veliki radijusi reznih pločica osjetnu skraćuju vrijeme u završnoj obradi.

Prošireni spektar funkcija u modulu MAXX Maxchining za bačvasta glodala

Još jedna novost je “5 osna završna obrada prizmatičnih zaokruženja”. To nadopunjuje inovativne strategije za učinkovitu obradu ravnih i ukrivljenih strmih površina. Strategija omogućuje upotrebu glodanja sa prolazom potapanja i vučenja. Izračun optimalne promijene nagiba glodala u potpunosti je automatiziran.

To između ostalog omogućava kvalitetan prijelaz između različitih područja stjena. Strategija tako dopunjuje obradu dubokih džepova sa bačvastimi glodalima.

Obradu zahvatanjem višestrukih površina

5 osna obrada višestrukih površina s bačvastim glodalima omogućuje proizvodnju cjelovitih površinskih sklopova u jednom prolazu. Staze alata stvaraju se potpuno automatski na odabranim površinama. Time se izbjegava dugotrajno modeliranje reznih kontura u CAD softveru. 

Tako možete kompleksne površine kao i ravnine isprogramirati i obradite brzo.

S modulom MAXX Machining glodajte džepove brže

Da bi se osigurala maksimalna brzina i učinkovitost, hyperMILL® MAXX Machining također uključuje kompletnu tehnologiju grube obrade džepova. Inteligentni algoritam povezuje najveći mogući džep za grubu obradu i automatski generira linearne putanje alata za brzo glodanje.

Linearne i paralelne putanje alata optimalno su spojene za brzu obradu. Posebni načini kretanja alata smanjuju preostali materijal u uglovima.

Višeslojne aplikacije za bačvasta glodala

hyperMILL® nudi široku paletu aplikacija koje podržavaju bačvasta glodala. Na primjer, možete uštedjeti puno vremena korištenjem bačvastog glodala za obradu rotora ili lopatica.

Ako kut konusa glodačeg alata odgovara nagibu stjene, bačvasta glodala mogu se učinkovito upotrijebiti i u 3 osnoj obradi. Sva obrada uvijek se obavlja učinkovito, bez kolizija i na najvišoj razini kvalitete.