MAXX-Machining

Mnogi industrijski sektori zahtijevaju sve veću kvalitetu površinske obrade. Za tu svrhu, OPEN MIND nudi vrlo učinkovite strategija završne obrade, kojima optimalno iskorištavamo mogućnosti stroja i alata uz maksimalni kvalitetu završne obrade površina i brzine obrade. Strategije su dio CAM paketa hyperMILL MAXX Machining.

Završna obrada ravnih površina već odavno se smatra potpuno razvijenim procesom, zato je dugo vrijeme obrade za postizanje vrlo kvalitetne površinske obrade sa kuglastim alatima jednostavno bilo prihvaćeno. OPEN MIND razvio je novu tehnologiju koja bazira na dva elementa; inovativna 5 osna strategija tangentne obrade ravnina sa konusnim bačvastim alatom, koji istovremeno možemo koristiti kao bačvasto i kao kuglasto glodalo. OPEN MIND stoga je promijenio oblik konusnog bačvastog alata tako, da je konus izveden sa radijem od 250 mm do 1.500 mm.

Veliki radij konusnog bačvastog alata omogućuje putanje alata sa korakom od 6 i 8 mm za jednaku kvalitetu površinske obrade. Između ostalog čelo alata  dozvoljava vrlo kvalitetnu obradu radija kutova. To znači, da za obradu otvorenih površina kao i unutarnjih zaobljenih uglova, više nije potrebno mijenjati alat. Tvrtke, koje za završnu obradu ravnina i slobodnih površina koriste inovativnu strategiju MAXX Machining i konusne bačvaste alate, uštede i do 90% vremena obrade.

MAXX-Machining

Jednostavno programiranje

Za korisnike je programiranje u CAM paketu hyperMILL jednostavno i udobno. Korisnik samo odabere površinu, koju je potrebno obraditi i položaj alata generira se automatski. Samo po sebi je razumljivo, da se postupak obrade provjerava protiv kolizija. Tvrtke koje koriste hyperMILL MAXX Machining imaju koristi na više područja: kratko vrijeme obrade, produžena postojanost alata, potreba za manje alata, najviši stupanj pouzdanosti i optimalna kvaliteta površine.

Najviši stupanj kvalitete površinske obrade

Sa klasičnim metodama i kuglastim alatima iste kvalitete površinske obrade ne bi bilo moguće postići u istom vremenu. CAM paket hyperMILL omogućava korisniku, da sa odgovarajućim kontaktom alata kod obrade postiže najvišu kvalitetu. Alat je uvijek automatski optimalno u dodiru sa površinom koja se obrađuje. Čak i teško dostupna područja mogu se učinkovito i sigurno obraditi. Posebna geometrija alata i savršena CAM strategija omogućuju obradu površina sa manje prolaza uz jednaku kvalitetu površinske hrapavosti.