Digitalni model v mesh formatu je vstopil v razvojni cikel produkta in se vedno bolj uporablja pri različnih dejavnosti. Te se povezujejo s procesi načrtovanja, preverjanja kakovosti in proizvodnje.

Spodaj prikazani model je v lasti podjetja Acripoli. Vsebuje 3D sken vetrobranskega stekla dirkalnega motorja.

Mesh

3D skenerji ustvarijo mreže in s tem ustvarijo natančno 3D fotografijo realnega modela. Skrajšani časi in stroški skeniranja, skupaj z natančnostjo imajo velik vpliv na razširjenost digitalnih modelov in možnost dejanske uporabe mrež.
Raziskava modela se lahko izvede na prototipu, maketi ali direktno na končnem kosu.

Sken lahko prikaže tudi netočnosti na izdelanem kosu.

Mesh

Model v formatu mesh, ki je zelo natančen, lahko vsebuje tudi diskretizacijo, ki je opisana kot približek površin ravnih trikotnikov.

Mesh

Z vzvratnim inženirstvom je površine in krivulje mogoče rekonstruirati in s tem pridobiti natančen matematični model.

Prednost vzvratnega inženirstva je izdelava natančnega matematičnega modela na katerem lahko izvajamo vse razvojne aktivnosti. Prav tako je mogoče izdelati kalup ali različne variacije modela.

V CAD programskem paketu ThinkDesign Professional lahko uporabnik uvaža in upravlja z mrežami, skupaj z naprednim modelirnim okoljem.

Izdelava modela z NURBS površinami je z uporabo mrež izjemno lažja in priročnejša od ročne rekonstrukcije objekta. Iz mrež lahko izvlečete sekcijske krivulje, zaznate točke in izmerite dimenzije neposredno v modelirnem okolju.

Uporabnik CAD programa ThinkDesign Professional imajo na voljo ogromno orodij za obdelavo, analizo in modifikacijo mrež. Poleg tega lahko izvedejo rekonstrukcijo površin in krivulj. S tem delno samodejnim procesom pridobijo kakovostne površine.