Pri parametričnem modeliranju je projektiranje detajlov izvedeno s ponavljajočimi se funkcijami, ki jih programska oprema zagotavlja uporabniku. To so osnovni elementi za oblikovanje – profili, vodeni profili, utori, luknje ali zaokrožitve.

Delo oblikovalca je po navadi organizirano v skladu s pravili, ki so namenjena izvedbi določenega projekta. Recimo, da moramo pripraviti ohišje, ki je povezano z gredjo.  S parametričnim modeliranjem mora uporabnik pripraviti zaporedje operacij, ki so sestavljene iz ukazov za izdelavo profilov, vodenih profilov in utorov.

Ker so elementi standardizirani in pogosto ponavljajoči, mora uporabnik le najti pravi način za njihovo uporabo. Pametni objekti omogočajo uporabniku, da opiše in shrani zaporedje funkcij, ustvari pravilo in jih večkrat uporabi. Le-to se shrani v knjižnici.

Prednosti?

  • Standardizacija: pravila so jasno opisana in shranjena v knjižnici in namenjena skupni rabi.
  • Prihranek časa in zmanjševanje napak: zaporedje funkcij je možno uporabiti večkrat zaporedoma, kar omogoča hitrejše izvajanje operacij.

Katere Pametne Objekte se lahko kreira v ThinkDesign?

  • Pametni profili – uporabniku omogočajo izdelavo parametričnih modelov in večkratno uporabo le-teh
  • Pametne oblike – uporabniku omogočajo snovanje oblik ali uporabo le-teh za dodajanje ali odvzemanje volumna telesom.

ThinkDesign oblikovalcu zagotavlja bogat nabor standardnih pametnih objektov, ki so na voljo za modeliranje. Na primer, v naslovu “GenProfiles” je pripravljen seznam parametrov, ki so na voljo med standardnimi geometrijskimi oblikami ali sklopi.

Pametni objekti

Vzemimo na primer profil elipse: “ConicEllipse” Pametni objekt razvijalcu zagotavlja parametrični element z že definiranimi dimenzijami, ki jih lahko uporabnik spreminja. Poleg tega lahko uporabnik z izbiro izhodiščne točke (Anchor Point) in smeri določi pravilno orientacijo.

Pametni objekti so parametrični elementi. Parametri se lahko definirajo in organizirajo v pogovornem oknu “Settings”. Vnaprej definirani se lahko shranijo, skupaj s pravili, ki olajšajo umeščanje elementa in ohranijo standardne konfiguracije za prihodnjo uporabo.

Pametni objekti

‘ExtProfiles’, na primer, vsebuje vodene profile, ki se najpogosteje uporabljajo v jeklenih konstrukcijskih delih. Če v razdelku “Configuration” vstavite profil “ExtrusionIPE_mm”, bodo na seznamu na voljo različne velikosti (glejte spodnjo sliko).

Pametni objekti