Funkcija Zone Modeling razširja možnosti globalnega oblikovanja modelov (GSM), kar vam omogoča da izkoristite vse možnosti GSM na površinah ali telesih. Ta inovativna tehnologija se lahko učinkovito uporablja za spreminjanje vseh vrst teles. V domačem ali tujem formatu ohranja popolno asociativnost in zahteva manj časa kot tradicionalen pristop.

Ta pristop je še posebej uporaben pri oblikovanju izdelkov, ki imajo visoko dodano vrednost. Ta se pokaže v mehanskih in funkcionalnih lastnostih izdelka.

Edinstvena fleksibilnost funkcije Zone Modeling omogoča razvojnikom in oblikovalcem izvedbo kontroliranih sprememb. To se lahko izvede na točno določenem področju in kadarkoli v proizvodnem procesu. Prednost tega je, da modela ne redefiniramo.

Funkcija Zone Modeling zagotavlja uporabnikom napredna orodja za spreminjanje 3D oblik. Ukaz Advanced Zone Modeling je možno koristiti še posebel pri lokalnih spremembah parametričnega modela. Prav tako je z ukazom Advanced Zone Modeling možno ekstrudirati profil pod kotom na kompleksnih telesih.

Oba ukaza vam omogočata neposreden stik s strukturo modela (hierarhično drevo). S tem je možno spreminjati tudi topološko strukturo, ki določa lastnosti modela.

Oglejmo si potencial ukaza Advanced Zone Modeling pri uporabi na parametričnem modelu!

Zone Modeling & Zone Draft

Na primer, pretvarjajmo se, da moramo spremeniti ukrivljenost steklenice na sliki zgoraj. Ohranili bi radi tudi značilnosti telesa. Po spremembi na površinah še posebej ne želimo izgubiti lastnosti ročaja.

Zone Modeling & Zone Draft

Mejne krivulje izpeljane iz glavnih površin definirajo slog končnega izdelka in se lahko ohranijo kot začetni pogoj pri spremembi pravil.
Ukaz Zone Modeling, ki deluje v GSM okolju predstavlja podobno strukturo kot je v globalnem oblikovnem modeliranju. Subjekti so shranjeni zahvaljujoč pogojem ohranjanja in ujemanja. Ta pogoja hitro preverita funkcionalnost in točnost končnega rezultata.

Po izbiri površine blizu krivulje, ki jo želite spremeniti, vam gumb AutoPreserving omogoča samodejno ohranjanje omejitev vzdolž mej izbrane površine. Te omejitve se bodo nato prenesle tudi na meje krivulj glede na to kako so interpolirane z ostalimi površinami telesa.

Zone Modeling & Zone Draft

Po uporabi ukaza, opazimo, da se je steklenica spremenila v skladu z novo silhueto.

Preklopimo zdaj na poteciale funkcije Zone Draft. Ta vam omogoča dodajanje profila pod kotom na kompleksno topologijo. Klasičen pristop lahko zahteva kar nekaj časa.
Na primer, dodajmo manjši profil pod kotom, da kompenziramo skrčke objekta z zaokrožitvami. Po možnosti je ta datoteka uvožena v formatu STEP.

Zone Modeling & Zone Draft

Za razliko od ukaza Draft Angle pri Zone Draft lahko dodate profil pod kotom brez odstranjevanja posnetij.
Ta ukaz je enostavnejši v primerjavi z Advanced Zone Modeling; pomembno je da pravilno izberete smer ekstrudiranja.

Druga izjemna možnost, ki jo ponuja ta ukaz je dodelitev omejitve. Ta je lahko stroga ali šibka.
Stroga omejitev je primerna za mehanske dele: novo generirane površine strogo ohranjajo dodeljene pozicijske omejitve.
Šibka omejitev najbolje izkorišča svoj potencial na področju industrijskega oblikovanja. To omogoča izjemno gladke površine.

Zaključimo pogled v funkcijo Zone Modeling s pametnim nasvetom: v kolikor prekinete ukaz Zone Draft (ali Zone Modeling) vaše nastavitve niso izgubljene, ampak se zamrznejo. S tem jih lahko ponovno uporabite. Zahvaljujoč gumbu Restore Selection se vse nazadnje uporabljene izbire in nastavitve obnovijo. To vam omogoča, da teh procesov ne ponavljate. V kompleksnih situacijah lahko tako prihranite veliko časa.