U parametarskom modeliranju, dizajn detalja se izvodi sa ponavljajućim funkcijama programa. To su osnovni elementi za oblikovanje – profili, vođeni profili (sweep), utori, rupe i zaokruženja.

Rad dizajnera se obično organizira u skladu s pravilima koja su zadana za provedbu danog projekta. Recimo da moramo oblikovati kućište koje je povezano sa osovinom. S parametarskim modeliranjem, korisnik mora pripremiti niz operacija koje se sastoje od osnovnih elemenata profila, vođenih profila (sweep) i utora.

Budući da su pravila standardizirana i često se ponavljaju, korisnik mora pronaći pravi način za što jednostavniji način korištenje. Pametni objekti dopuštaju korisniku da pripremi i spremi niz funkcija, ustvari pravilo koje ponavljajuće koristi. Ta pravila spremljena su u knjižnici objekata.

Prednosti?

  • Standardizacija: pravila su jasno opisana i spremljena u knjižnici te dostupna zajedničkoj upotrebi.
  • Ušteda vremena i smanjenje pogrešaka: redoslijed funkcija može se ponavljajuće koristiti, što omogućuje brži rad.

Koji se pametni objekti mogu ostvariti u programu ThinkDesign?

  • Pametni profili – omogućuju korisniku pripremu parametarskih modela za njihovo ponovno korištenje
  • Pametne forme – omogućuju korisniku da ostvari oblik ili da ga koristi za dodavanje i oduzimanje volumena tijelima.

ThinkDesign nudi bogat sastav standardnih pametnih objekata koji su dostupni za korištenje. Na primjer, u odjeljku “GenProfiles” je spremljen popis parametara, kojima su dostupni standardne geometrijske forme ili sklopovi.

Pametni objekti

Uzmimo, na primjer, profil elipse: “ConicEllipse” Pametni objekt nudi korisniku parametarski element sa definiranim dimenzijama, koje korisnik može prilagođavati. Osim toga, korisnik može odrediti orijentaciju objekta odabirom početne točke (Anchor Point) i usmjerenosti.

Pametni objekti su parametarski elementi. Parametri se mogu definirati i organizirati u korisničkom okviru „Setings“. Predefinirani objekti mogu se spremiti zajedno s pravilima koja olakšavaju pozicioniranje elementa i održavaju standardne konfiguracije za buduća korištenja.

Pametni objekti

“ExtProfiles”, na primjer, sadrži vođene profile “sweep”, koji se najčešće koriste u dijelovima čeličnih konstrukcija. Ako je profil “ExtrusionIPE_mm” umetnut u korisnički okvir “Configuration”, na popisu će biti dostupne nove različite veličine (vidi dolje).

Pametni objekti