Funkcija Zone Modeling proširuje opcije za globalno modeliranje (GSM), što vam omogućuje, da iskoristite sve GSM mogučnosti na površinama ili tijelima. Ova inovativna tehnologija može se učinkovito koristiti za promjenu svih vrsta tijela. U vlastitom ili uvoženom formatu zadržava punu asocijativnost, te zahtijeva manje vremena od tradicionalnog pristupa.

Ovaj je pristup osobito koristan u oblikovanju proizvoda koji imaju visoku dodanu vrijednost. To je izraženo na mehaničkim i funkcionalnim svojstvima proizvoda.

Jedinstvena fleksibilnost funkcije Zone Modeling omogućuje inženjerima i dizajnerima da provode kontrolirane promjene.  To se može učiniti na određenom području i u bilo kojem trenutku u proizvodnom procesu. Prednost je model inženjerima u razvoju i dizajnerima izvedbu kontroliranih promjena. To se lako izvede na točno određenom području i bilo kojoj fazi u proizvodnom procesu. Prednost toga je, da model nije potrebno redefinirati.

Funkcija Zone Modeling korisnicima pruža napredne alate za promjenu 3D oblika. Naredbu Advanced Zone Modeling može se primijeniti čak i na primjeru lokalnih promjena na parametarskom modelu. Također je pomoću naredbe Advanced Zone Modeling moguće izvlačiti profile pod kutom na složenim tijelima.

Obje naredbe omogućuju direktan kontakt sa strukturom  modela (hijerarhijsko stablo). Pritom  je moguće promijeniti topološku strukturu koja prikazuje svojstva modela.

Pogledajmo potencijal naredbe Advanced Zone Modeling kod korištenja parametarskih modela!

Zone Modeling & Zone Draft

Na primjer, pretpostavimo da moramo mijenjati ukrivljenost boce na gornjoj slici. Također bismo željeli očuvati osobine tijela. Nakon promjene površina, želimo u potpunosti zadržati oblik rukohvata.

Zone Modeling & Zone Draft

Granične krivulje izrađene iz glavnih površina definiraju oblik gotovog proizvoda i mogu se zadržati kao početni uvjeti za promjenu pravila.
Naredba Zone Modeling, koja djeluje u GSM okruženju predstavlja sličnu strukturu kao o globalno modeliranje. Subjekti se spremaju zahvaljujući uvjetima očuvanja i podudaranja. Ovim uvjetima brzo se provjeravaju funkcionalnost i točnost konačnog rezultata.

Nakon odabira površina u blizini krivulje koje želite promijeniti, gumb AutoPreserving omogućuje vam, da automatski zadržite granice duž odabranog područja. Ta se ograničenja prenose na granice krivulja sa obzirom na to, kako su interpolirane sa drugim površinama tijela.

.

Zone Modeling & Zone Draft

Nakon korištenja naredbe primjećuje se da se boca promijenila u skladu sa novom siluetom.

Pogledajmo još i na funkciju Zone Draft. Ta omogućuje dodavanje profila pod kutom složene topologije. Klasični pristup može zahtijevati puno vremena.
Na primjer, dodajte manji profil pod kutom kako bismo kompenzirali skupljanje objekta zaokruživanjem. Ako je moguće, datoteke uvoziti u STEP formatu.

Zone Modeling & Zone Draft

Za razliku od naredbe Draft Angle pri Zone Draft možete dodati profil pod kutom bez uklanjanja skinutih bridova.
Ova je naredba jednostavnija u usporedbi s Advanced Zone Modeling; važno je ispravno odabrati smjer ekstruzije.

Sljedeća izuzetna opcija koju nudi ova naredba jest dodjela ograničenja. To može biti strogo ili umjereno.
Stroga ograničenja prikladna su mehaničkim dijelovima: novo generirane površine strogo održavaju zadana ograničenja položaja.
Umjereno ograničenje najbolje iskorištava potencijal u industrijskom dizajnu. To omogućuje vrlo glatke površine.

Zaključimo pogled u funkciju Zone Modeling sa nekoliko praktičnih savjeta: Ako naredbu Zone Draft (ili Zone Modeling) zaustavite, vaše postavke neće biti izgubjene, već su samo smrznute. Tako ih se može ponovno upotrijebiti. Zahvaljujući gumbu Restore Selection, svi posljednji izbori i postavke se obavljaju. To vam omogućuje da ne ponovljate ove procese. U složenim situacijama time možete uštedjeti dragocjeno vrjeme.