Digitalni model u mrežnom (mesh) formatu ušao je u razvojni ciklus proizvoda i sve se više koristi u raznim aktivnostima. To se odnosi na procese dizajniranja, kvalitete i kontrole proizvodnje.

Model u nastavku je u vlasništvu tvrtke Acripoli. Uključuje 3D sken vjetrobranskog stakla trkaćeg motora.

Mesh

3D skeneri stvaraju mreže i time stvaraju preciznu 3D fotografiju stvarnog modela. Skraćena vremena i troškovi skeniranja, zajedno s preciznošću, imaju veliki utjecaj na prevlast digitalnih modela i mogućnost stvarne upotrebe mreža.
Istraživanje modela može se izvesti na prototipu, modelu ili izravno na gotovom proizvodu.

Sken također može pokazati netočnosti na gotovom proizvodu.

Mesh

Model u mrežnom formatu također može sadržavati diskretizaciju, što je opisano kao aproksimacija površina ravnih trokuta površinama, koje su obično ukrivljene.

Mesh

Pomoću obrnutog inženjeringa površine i krivulje mogu se rekonstruirati kako bi se dobio precizan matematički model.

Prednost obrnutog inženjeringa je izrada preciznog matematičkog modela na kojemu možemo provesti sve razvojne aktivnosti. Također je moguće izraditi kalup ili različite varijacije modela.

U CAD softverskom paketu ThinkDesign Professional, korisnik može uvoziti i upravljati mrežama, naprednim okruženjem za modeliranje.

Izrada modela sa NURBS površinama je korištenjem mreža postaje lakša i praktičnija od ručne rekonstrukcije objekata. Iz mreža možete izlučiti krivulje sekcija, odrediti točke i izmjeriti dimenziju izravno u okruženju programa.

Korisnik CAD softvera ThinkDesign Professional ima opsežne alate za obradu, analizu i modificiranje mreža. Osim toga, oni mogu obaviti rekonstrukciju površina i krivulja. Tim djelomično automatskim postupkom dobivaju se kvalitetne površine.