NC Simul

Pametan, softver visokih performansi
za provjeru NC koda.

Poduzeće SPRING Tehnologies ima više 25 godina iskustva na PLM području (CAD/CAM/PDM, …).

Razvijaju vlastiti produkt u sastavu Digital Workshop za simulaciju i optimizaciju strojnih obrada na stroju.

Uz sve ostale programe koje nude predstavit ćemo prvenstveno program za simulaciju i optimizaciju NC programa, koje šaljemo u proizvodnju.

NCSIMUL MACHINE

NCSIMUL MACHINE je softver visokih performansa za CNC simulaciju, provjeru G kode, simulacije na mašini i optimizacije puta alata. Otkriva greške u NC kodu i potencijalne sudare.

OPTIMIZACIJA DUŽINE ALATA

NCSIMUL nam standardno nudi optimizaciju dužine alata. Pomoću simulacije obrade izračuna minimalnu potrebnu dužinu alata za izbjegavanje kolizije.

Kraći alat sklon je manjem savijanju.

OPTIMIZACIJA NC KODA – OptiTool

Pomoću alata OPTITOOL pripremamo optimalne dužine radnih hodova, prazne hodove i uvjete rezanja u NC zapisu.

Sa time skraćujemo radni ciklus i poboljšavamo kvalitetu obrade.

S više od 20 godina istraživanja i razvoje, NC Simul postao je vrhunski softver za provjeru NC koda.

Dostupan je za tokarenje, bušenje, glodanje (3-5 osno) i vrlo zahtjevno strojnu obradu. NC Simul je najnapredniji program na tržištu za provjeru, simulaciju i optimizaciju CNC programa. Na temelju stvarnih karakteristika vašeg CNC stroja, program provjerava kod i optimizira ga.

Dok sučelje traži moguće sudare, također optimizira alat za rezanje i brzinu te smanjuje vrijeme ciklusa.

Sudjelovanje u radionici je također moguće zbog ugrađene funkcije koja stvara tehničku dokumentaciju. To se može dijeliti i pregledati tijekom simulacije.

NC Simul je dostupan kao samostalni softver prilagođen vašim potrebama. Provjera CNC programa usko je povezana s IT sustavima i CAD / CAM sučeljima. Ključna prednost je da uvozite podatke iz postoječeg CAM softvera u NC Simul, čime se eliminira potreba za obnovu knjižnice alata.

Ako vaša tvrtka koristi 5 osne ili složenije CNC strojeve, NC Simul je pravo rješenje za vas. To će vam uštedjeti vrijeme i novac.