FLASHFORGE PRINTING FILAMENT DRYING STATION

Stanica za sušenje filamenta daje bolja svojstva filamenta i pozitivno utiče na kvalitet štampanih proizvoda.

FlashForge Filament Drying Station je višenamenski proizvod koji kombinuje skladištenje i sušenje filamenta. To je višenamenska pokretna polica na koju možete da postavite 3D štampač (npr. Creator 4).

FlashForge Filament Drying Station
FlashForge Creator 4 & Filament Drying Station

Poboljšava ceo proces 3D štampe, odnosno efikasnost i kvalitet štampe.

Stanica za sušenje filamenata poboljšava ceo proces 3D štampanja, obezbeđuje stabilnu upotrebu filamenata tokom radnog procesa, produžava životni vek vašeg 3D štampača i obezbeđuje vrhunski kvalitet 3D štampanja.

FlashForge Drying Station improvements

RAZLOZI ZAŠTO JE PAMETNO KORISTITI FLASHFORGE FILAMENT DRYING STATION…

Inteligentna tehnologija sušenja filamentov

Temperatura zagrevanja do 120°C omogućava lako sušenje filamenata koji su apsorbovali vlagu, čime se vraćaju svojstva filamenta.

Inteligent drying technology
Silica gel

Inteligentno skladište za filamente

“Silica gel” desikant obezbeđuje dugotrajno skladištenje filamenata u suvom okruženju.

Element za sušenje za višekratnu upotrebu koji je isplativ i ekološki prihvatljiv

Kada desikant upije vlagu i dostigne dovoljno visoku zasićenost, sistem će automatski pokrenuti režim regeneracije. Vlaga iz sredstva za sušenje će biti izbačena kruženjem toplog vazduha. Tako se desikant može ponovo koristiti oko godinu dana.

FlashForge Drying Station moisture
Inteligent drying technology

Velik prostor za skladištenje u obliku fioke

Može da prime 6 koluta od 1 kg ili 2 koluta filamenta od 2,5 kg.

Inteligent drying technology

”Pokretna polica”

Ako koristite stanicu za sušenje filamenta u kombinaciji sa FlashForge Creator 4 3D štampačem, ona može poslužiti i kao podignuta i pokretna polica za 3D štampač.

FlashForge Drying Station shelf

PRAKTIČNI PRIMERI ZAŠTO IMA SMISLA KORISTITI FLASHFORGE FILAMENT DRYING STATION…

Tendencija da apsorbuje vlagu je veliki problem kod 3D štampanja. Čak i mali procenat vlage će negativno uticati na svojstva većine filamenata od ugljeničnih vlakana, fiberglasa i drugih materijala. Štampanje mokrim filamentom ne samo da će uzrokovati defekte kvaliteta površine, već će i uništiti svojstva materijala, što rezultira nemogućnošću ispunjavanja vaših zahteva ili zahteva kupaca. Pravilno skladištenje i sušenje materijala je stoga od najveće važnosti.

Poređenje kvaliteta štampanog dela [Pravi snimak] 

FlashForge Drying Station prints

UTICAJ VLAŽNOSTI ŽIVOTNE SREDINE NA SVOJSTVA FILAMENTA

Mehanička svojstva 3D štampanih delova u velikoj meri zavise od skladištenja filamenata

  • Vlažni filament

  • Filament nakon sušenja

PAHT

Štampanje PAHT materijalom nakon sušenja:

Otpornost na udar se povećava za 100%

Zatezna čvrstoća se povećava za 26%

FlashForge Drying Station filament properties

PA12-CF

Štampanje PA12-CF materijalom nakon sušenja:

Otpornost na udar se povećava za 25%

Zatezna čvrstoća se povećava za 50%

FlashForge Drying Station filament properties

Žarenje može poboljšati snagu 3D štampanih komada

Završne obrade žarenjem imaju značajan uticaj na materijale na bazi PA (poliamid), koji mogu poboljšati čvrstoću PA / PAHT / PA-CF uz održavanje adekvatne udarne čvrstoće.

  • Bez žarenja

  • Sa žarenjem

PA12-CF (X-osa)

Nakon žarenja PA12-CF se:

Zatezna čvrstoća se povećava za 31%

Čvrstoća na savijanje se povećava za 50%

FlashForge Drying Station filament properties

FILAMENTI ZA UPOTREBU

Materijali osjetljivi na vlagu:

Materijali manje osjetljivi na vlagu (pojačani):

PVA / PVOH / BVOH / PVB / PA6 / PA12 / PA66 / PC / ABS / ABS Pro / HIPS / ASA / PET / PETG / WOOD / Metal Fill

PA6-CF / PA12-CF / PA66-CF / PET-CF / PP-CF / ASA-CF / PETG-CF / PLA-CF / PPS-CF / PA6-GF / PLA-GF

KARAKTERISTIKE

Veličina

840 x 675 x 600 mm

Područje kontrole vlažnosti

<20%

PARAMETRI

Najviša temperatura sušenja

120°C

Težina

120 kg

FlashForge Drying Station